ČSOB

Vybudovali sme kompletné riešenie dátového úložiska od návrhu až po nasadenie do prevádzky. Dátové úložisko s 360° pohľadom na zákazníka prispieva k skvalitneniu zákazníckej skúsenosti a zefektívneniu interných procesov.

Spolupracujte s nami aj vy

Klient: ČSOB

Odvetvie: Banking

Technológie: Oracle, SAP, PowerDesigner, Java, Model Driven Development

Popis klienta

ČSOB je poprednou slovenskou bankou s vyše 50-ročnou tradíciou. V súčasnosti sa zaraďuje medzi najväčšie slovenské banky s cieľom sprostredkovať komfort finančných služieb a široké portfólio produktov pre svojich klientov.

Zadanie

Cieľom bolo vybudovať dátové úložisko, ktoré by umožňovalo získať 360° pohľad na zákazníka. Takto pripravené dáta sa následne dajú použiť na zlepšenie zákazníckej skúsenosti v operatívnych procesoch a obsluhy na základe dát.

Popis realizácie

Vytvorili sme systém na kľúč, čo znamená kompletné riešenie od návrhu, analýzy a dizajnu cez implementáciu, testovanie až po finálne nasadenie na produkčné systémy. Riešenie je schopné spracovávať dáta v reálnom čase za použitia rôznych druhov API. Tak isto podporuje aj dávkové spracovanie dát. Hlavnou výzvou bolo nasadenie riešenia do prevádzky tak, aby spĺňalo náročné kritériá v bankovom prostredí a zároveň bolo dostatočne výkonné.

Hlavné benefity nového riešenia

Vďaka vybudovaniu dátovej základne s 360° pohľadom na zákazníka sa nám podarilo prispieť k zlepšeniu zákazníckej skúsenosti, ako aj chodu interných procesov.

Posilnenie vzťahu so zákazníkom

Kvalitné a rýchlo dostupné dáta prispievajú k skvalitneniu práce so zákazníkom v rámci CRM.

Jednoduchá IT architektúra

Zjednodušenie IT architektúry, IT prevádzky a podpora RAD (Rapid Application Development)

Integrácia dát naprieč skupinou ČSOB

Pohľad na klienta zahŕňa dáta nie len z banky, ale aj s poisťovne, lízingu a stavebnej sporiteľne.

Rýchly vývoj front-end aplikácií

Vďaka predpripraveným dátam je ich použitie vo front-end aplikáciach jednoduché a rýchle.

Výsledok

Zákaznícky orientované dátové úložisko slúži, ako hlavný zdroj dát o zákazníkovi v rámci IT architektúry ČSOB. Riešenie dokáže spracovávať dáta v online režime aj dávkovo a podporuje všetky bežne dostupné formáty dát.

Ďalšie kroky

Riešenie sa neustále rozširuje o nové dáta, ktoré vznikajú počas meniacich sa obchodných procesov. A tieto dáta systém poskytuje odberateľom vo forme nových rozhraní. Zároveň prebieha optimalizácia procesov spracovania v systéme tak, aby bol vždy pripravený poskytovať služby v čo najlepšej kvalite.

„Firmu MAIND vnímame ako profesionálneho partnera zastávajúceho role od riadenia projektu, prípravy analýz a návrhov, ako aj samotnej implementácie.“

„Súčasnú dobu môžeme nazvať dobou digitalizácie. V ČSOB prebieha transformácia s cieľom signifikantne zvýšiť Customer Experience. Z pohľadu IT architektúry to znamená potrebu implementovať viacero komponentov a vylepšení. Jedným z nových komponentov bol identifikovaný aj zákaznícky orientovaný Operational Data Store (ODS), ktorý mal pokryť hlavne témy ako:

  • Reálny 360° pohľad na klienta v rámci skupiny
  • Zákaznícke procesy prechádzajúce viacerými obslužnými kanálmi
  • Podpora predajných procesov, manažment súhlasov a kontaktná história

Firma MAIND dodala komplexné riešenie pokrývajúce naše požiadavky. Riešenie bolo dodávané vo viacerých fázach, ktoré od samotnej technologickej platformy implementovali dátové integrácie na viaceré kľúčové aplikácie banky. Z dodaného riešenia sa stal jeden z hlavných dátových zdrojov v rámci IT architektúry, ktoré poskytuje odberateľom konsolidované dáta ako dávkovo, tak aj v online režime.“

Peter Galo, Manažér oddelenia vývoja a prevádzky operatívnych dátových riešení, ČSOB a.s.

Pri vývoji riešenia sme použili
nasledovné programy a systémy

Ďalšie ukážkové projekty

Prezrite si aj ďalšie úspešne zrealizované projekty.

TMR

Vytvorili sme nástroj na zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát so všetkých prevádzok Tatry Mountain Resorts.

Odvetvie: Turizmus, Retail
Technológie: Azure, Database Elastic pool, Data Factory, Power BI, MS SQL, Oracle, PostgreSQL,  Angular, JIRA…

Viac o projekte

VÚB banka

V rámci projektu výmeny hlavného bankového systému sme dodali ucelené riešenie pre Data Integration Stream doménu.

Odvetvie: Banking
Technológie: Oracle, Informatica, Power Designer,  Microsoft SQL Server, MS Analysis services, MS Reporting Services

Viac o projekte

HB Reavis

Spolupracovali sme pri vytváraní riešenia ktoré spracováva senzorické dáta potrebné na realizáciu well-being scenárov.

Odvetvie: Reality
Technológie: Microsoft Azure Data Lake Storage, Azure Databricks, Azure Event Hub, Azure Stream Analytics…

Viac o projekte

Prekladáme dáta
do zrozumiteľnej reči.

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu, vďaka ktorej sa dozviete, ako dokážeme pomôcť práve vášmu podnikaniu.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
  • +421 903 123 583

  • IČO 35958707

  • Galvaniho 7/B
    821 04 Bratislava

Naši skvelí klienti