HB Reavis

Spolupracovali sme pri vytváraní nového inovatívneho riešenia pre inteligentné priestory, ktoré v reálnom čase spracováva senzorické dáta potrebné na realizáciu well-being scenárov.

Spolupracujte s nami aj vy

Klient: HB Reavis

Odvetvie: Reality

Technológie: Microsoft Azure Data Lake Storage, Azure Databricks, Azure Event Hub, Azure Stream Analytics, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Power BI

Popis klienta

HB Reavis je spoločnosť v oblasti real estate. Počas 30 rokov svojej existencie sa zo slovenskej developerskej spoločnosti prepracovali na medzinárodného poskytovateľa pracovných priestorov, ktorý prináša projekty zamerané na wellbeing a efektivitu.

Zadanie

Pomôcť s návrhom modernej dátovej architektúry v cloudovom prostredí, pre manažment dátových entít v prostredí viacerých budov, nájomcov, priestorov, a senzorických technológií tak, aby bolo možné implementovať scenáre pre workplace analytiku a facility manažment. 

Popis realizácie

Pre klienta sme navrhli manažment dát v lambda architektúre, kde sa v reálnom čase spracovávajú tisíce signálov za sekundu (Speed layer). Pripravili sme škálovateľnú infraštruktúru na cloudovej platforme Azure. Navrhli a implementovali sme dátový koncept ukladania a procesovania dát o budovách (Data Lake). Pre potreby dynamicky vznikajúcich biznis scenárov sme navrhli a implementovali multi-tenantný metamodel (budov, nájomcov, priestorov, používateľov, senzorov, metrik, …).  Spracované dáta sme sprístupnili v reálnom čase pre aplikácie v dokumentových databázach Azure Cosmos DB. Pre vybrané metriky sme pripravili aj spracovanie histórie vo forme Power BI datasetov pre analytické scenáre.

Hlavné benefity nového riešenia

Hlavným prínosom riešenia je možnosť manažovať dátové spracovanie v dynamickom prostredí (budov, nájomcov, zmenách v priestoroch a nových senzorických technológií) tak, aby bolo možné implementovať moderné scenáre s využitím dát o budovách.

Moderná architektúra

na spracovanie veľkého objemu dát v reálnom čase (Big Data).

Cloudová infraštruktúra

(Azure) je škálovateľná pre aktuálny objem dát a scenáre ich spracovania. 

Multi-tenantný metamodel budov

umožňuje konfiguráciu spracovania dát v dynamickom prostredí meniacich sa nájomcov, konfigurácie priestorov a senzorických technológií.

Dáta pre aplikácie a analytiku

Umožňuje sústrediť sa na rozvoj scenárov pre well-being používateľské aplikácie a analytické výstupy.

Výsledok

Systém je schopný manažovať dynamické prostredie spracovania senzorických dát a v reálnom čase ich poskytovať aplikáciam na realizáciu well-being scenárov.

Ďalšie kroky

Projekt sme realizovali v čase, keď sa overovali rôzne senzorické technológie a scenáre. Navrhnutá architektúra spracovania dát a multi-tenant metamodel je v produkčnej prevádzke.

„Najväčšou výzvou bolo nájsť komplexnú a škálovateľnú platformu pre celý náš proces správy údajov.“

Hľadali sme riešenie, ktoré by nám vyhovovalo aj do budúcnosti a dalo by sa použiť v celej spoločnosti.

Karol Michaliak, Riaditeľ oddelenia IT, HB Reavis

Pri vývoji riešenia sme použili
nasledovné programy a systémy

Ďalšie ukážkové projekty

Prezrite si aj ďalšie úspešne zrealizované projekty.

TMR

Vytvorili sme nástroj na zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát so všetkých prevádzok Tatry Mountain Resorts.

Odvetvie: Turismus, Retail
Technológie: Azure, Database Elastic pool, Data Factory, Power BI, MS SQL, Oracle, PostgreSQL,  Angular, JIRA…

Viac o projekte

VÚB banka

V rámci projektu výmeny hlavného bankového systému sme dodali ucelené riešenie pre Data Integration Stream doménu.

Odvetvie: Banking
Technológie: Oracle, Informatica, Power Designer,  Microsoft SQL Server, MS Analysis services, MS Reporting Services

Viac o projekte

ČSOB

Vybudovali sme kompletné riešenie dátového úložiska od návrhu až po nasadenie do prevádzky.

Odvetvie: Banking
Technológie: Oracle, SAP Software Solutions, PowerDesigner, Java, Model Driven development

Viac o projekte

Prekladáme dáta
do zrozumiteľnej reči.

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu, vďaka ktorej sa dozviete, ako dokážeme pomôcť práve vášmu podnikaniu.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
  • +421 903 123 583

  • IČO 35958707

  • Galvaniho 7/B
    821 04 Bratislava

Naši skvelí klienti