Pomáhame vám dostať
z vášho biznisu
to najlepšie.

Históriu spoločnosti MAIND mám veľmi úzko spätú s udalosťami roku 1989. V tých časoch sme ešte ako študenti na vysokej škole začali chápať, čo znamená sloboda, aké možnosti poskytuje. Otvoril sa nám svet smerom na západ, na trh prišli veľké korporácie, banky prechádzali veľkými transformáciami, vznikali prví mobilní operátori. Bola to veľká príležitosť zúčastniť sa prerodu celej spoločnosti a niečo sa pri tom naučiť. Toto všetko akosi prirodzene nakoniec vyústilo do vzniku menších slovenských spoločností, medzi ktorými boli aj ISP a MAIND. Nám sa podarilo spojiť sily, nájsť spoločnú dohodu, čo sa ukázalo ako krok správnym smerom. Po počiatočných ťažších obdobiach sa nám podarilo preklopiť spôsob nášho fungovania od dodávania konzultantov pre veľké technologické spoločnosti ku dodávkam ucelených projektov priamo koncovým zákazníkom.

Dnes môžem považovať MAIND za významného hráča na slovenskom trhu v oblasti Datawarehousing, Business Intelligence, Data Governance a Data Integration, ktorý je schopný dodávať riešenia a konzultácie pre akéhokoľvek zákazníka, vrátane veľkých nadnárodných spoločností.

Štefan Priehoda

Generálny riaditeľ

História MAIND

Pozrite si naše najväčšie míľniky, ktoré nás počas našej kľukatej ceste posunuli ako spoločnosť tam, kde sme teraz.

Vznik 2 samostatných spoločností MAIND a ISP so zameraním na DWH a reporting 

Spojenie MAIND a ISP do jednej spoločnosti MAIND, s.r.o.  prvá spoločná zákazka pre EXIsport.

Nové priestory – presun do GBC, nárast počtu zamestnancov.

BI as a Service – vlastné riešenie BI ako služba pre TMR.

Riešenie pre podporu D2C predaja poistných produktov.

Prvý veľký projekt v bankovníctve – zákaznícky orientovaná ODS pre ČSOB Slovensko.

Vznik holdingu Neit Group. Spojením MAIND a Neit Consulting vznikla spoločná dodávateľská skupina Neit Group, ktorá poskytuje služby v oblasti DWH, BI, CRM a BPM na slovenskom, českom a rakúskom trhu. Spolu cca 200 DWH, BI, IT expertov.

Partner pre dátovú integráciu v rámci výmeny Core Banking Systému vo VUB.

Produkt DaLoP  Data Logistic Platform– nasadenie 1. modulu RunMan u klienta v banke. Ide o nástroj na automatické spúšťanie a monitorovanie spracovania dát v DHW/ODS/DataMart. 

100 ľudí v MAIND.

Enterprise dátový sklad pre kontroling a reporting v oblasti leasingu.

CTM – Code Tables Management, nástroj na správu Referenčných dát.

Náš tím

Po celom Slovensku a Česku je nás už viac ako 100. Napriek tomu sme viac ako len kolegovia. Motivujeme sa, pomáhame si, učíme sa jeden druhého nové veci tak, ako to priatelia zvyknú robiť.

Rastislav Mičík

Obchodný riaditeľ

Dušan Hečko

Výkonný riaditeľ

Szabolcs Puskás

Technický riaditeľ

Martin Pavlík

DWH/BI architekt

Ľubomír Goryl

DWH/BI architekt

Vanda Gabajová

Personálny manažér

Peter Kováč

Finančný manažér

Zuzana-Uhlárová-o-nas

Zuzana Uhlárová

Office manažér

Ivan Dušenko

Projektový manažér

Mária Mičíková

Projektový manažér

Jozef Lipovský

Projektový manažér

Bronislava Potančok

Projektový manažér

Naše hodnoty

Náš biznis už 17 rokov staviame na pevných zásadách, ktorými sa riadime či už v rámci firmy alebo vo vzťahu s klientami.

Dáta na prvom mieste

Pri tvorbe riešení pre našich klientov nás v prvom rade zaujímajú dáta a ich automatizácia.

Excelentnosť

Máme za sebou roky skúseností, no ďalej nás posúva neustály dôraz na rozvoj kompetencií a zručností u každého kolegu.

Transparentnosť

Sme férový a spoľahlivý partner pre zákazníkov. Záleží nám na dobrých vzťahoch a dlhodobom partnerstve.

Rovnocenný prístup

Jediná metrika, ktorou hodnotíme svojich kolegov a posudzujeme kariérny postup sú schopnosti a motivácia.

Flexibilita prostredia

Kolegov máme po celom Slovensku. Nie je dôležité kedy a odkiaľ robia, dôležitý je výsledok a spokojnosť klienta.

Priateľská kultúra

Záleží nám na spokojnosti každého kolegu a snažíme sa vytvárať silné väzby a dôveru nielen v práci, ale aj mimo nej.

MAIND SPONZORING

Už pekný čas sponzorujeme olympionika a triatlonistu Richarda Vargu. Ten pracuje s termínmi ako rýchlosť, tepová frekvencia, laktátová krivka a pod.

Naši zákazníci robia s pojmami ako výnosy, profit, hrubá marža a množstvom ďalších. Cieľ je však v oboch prípadoch rovnaký – svojou optimálnou výkonnosťou patriť medzi elitu vo svojej oblasti!