Uľahčite si prácu

Uľahčite si prácu

RunMan Monitor

Nástroj na riadenie a monitoring dávkového ETL spracovania DWH / DataMart / ODS systémov. Zabezpečuje spúšťanie a celý manažment spracovania.

Konzultácia k Runman Monitor
runman monitor

RunMan Editor

Slúži na definovanie krokov dávkového spracovania (úlohy), závislostí medzi úlohami, príkazov pre úlohy a ďalšie parametre spracovania. Je doplnkom k Runman monitor nástroju.

Konzultácia k RunMan Editor

Mapper

Nástroj na definovanie logických „source to target“ mapovaní pre DWH / DataMart / ODS systémy, ako podklad pre vývoj a prípravu testovacích scenárov. Pomáha zvýšiť kvalitu zadaní pre vývoj a ponúka lineage pre dopadové analýzy.

Konzultácia k Mapper
mapper

Data Quality Management 

Nástroj na definovanie a vykonávanie „SQL like“ testovacích scenárov pre DWH / DataMart / ODS systémy, ale aj iné typy test case-ov a DQ kontrol. Pomáha zefektívniť prácu s prípravou, manažmentom a vyhodnotením testovacích scenárov.

Konzultácia k Data Quality Management

Manual Correction System

Komplexný systém na manuálne korekcie biznis údajov v DWH a DataMartoch. Široká funkcionalita, práca s biznis periódou/verziou údajov, plný audit a historizácia vykonaných zmien.

Konzultácia k Manual Correction system
manual correction system

Code Tables Management

Jednoduchý nástroj s grafickým rozhraním na správu číselníkov a mostíkov. Poskytuje rozhranie pre zadávanie hodnôt cez formuláre, alebo hromadný import, pričom všetky zmeny sú plne logované a historizované v rámci nástroja.

Konzultácia k Code Tables Management

Team assistant

TAS pomáha firmám prepojiť rôzne oddelenia a automatizovať ich kľúčové procesy. Získajte prehľad nad celou firmou len na tri kliknutia. Digitalizujte papierové dokumenty, aby nemuseli putovať po firme.

Viac o Team assistant

Reshape.XL

Excelový doplnok na spracovanie údajov. Pomocou tohto doplnku môžete čistiť, dopĺňať, meniť tvar,  sumarizovať, upravovať, vyberať, formátovať, oddeľovať, zjednocovať, otáčať, odvíjať a kombinovať svoje údaje, ktoré sú chaotické, neúplné a obsahujú veľa záznamov a premenných.

Viac o Reshape.XL

GIS.XL

GIS.XL je excelovský doplnok pre prácu s priestorovými dátami. Pomocou tohto doplnku môžete kombinovať funkcie tabuliek programu Excel so špecializovanými aplikáciami na analýzu a vizualizáciu priestorových údajov (GIS). Jednoduchosť Excelu a sila GIS v jednom okne.

Viac o GIS.XL

HydroOffice

HydroOffice je komplexný softvérový balík pre hydrológiu, meteorológiu, geovedu a vedu o údajoch. Balenie obsahuje 17 nezávislých nástrojov. Každý nástroj je zameraný na vybraný problém napr. vykresľovanie protokolov jamiek, separácia základného toku, čistenie dát alebo štatistická grafika. Tieto nástroje môžu efektívne doplniť vašu súpravu nástrojov pre každodennú prácu.

Viac o HydroOffice

Stagraph

Stagraph je softvérový nástroj na import dát – dátový wrangling – vizualizáciu dát. Profesionálny softvér pre dátových inžinierov, dátových analytikov, dátových vedcov, štatistikov a iných „dátových profesionálov“. Sila najnovších nástrojov pre vedu o údajoch v jednoducho použiteľnom vizuálnom rozhraní.

Viac o Stagraph

Potrebujete
poradiť?

Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Stačí sa nám ozvať.

CHCEM PORADIŤ

Potrebujete
poradiť?

Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Stačí sa nám ozvať.

CHCEM PORADIŤ

ĎALŠIE SLUŽBY

Business
&
Data Intelligence

Data Management
&
Integration

Data Governance

Consulting

ĎALŠIE SLUŽBY

Business
&
Data Intelligence

Data Management
&
Integration

Data Governance

Consulting