Tatry Mountain Resorts

Vytvorili sme komplexný nástroj na zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát so všetkých prevádzok TMR. Riešenie zabezpečuje prehľadné reportovanie, analýzu dát, lepšie plánovanie, a podporuje aj operatívne riadenie.

Spolupracujte s nami aj vy

Klient: Tatry Mountain Resorts

Odvetvie: Turizmus, Retail

Technológie: Azure PaaS, Azure SQL Database Elastic pool, Azure Blob Storage, Azure Analysis Services, Azure Logic Apps, Azure Monitor, Azure Functions, Azure DevOps, Data Factory, Power BI, MS SQL, Oracle, PostgreSQL,  Angular, JIRA

Popis klienta

Spoločnosť TMR je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v strednej a východnej Európe. TMR sa snaží neustále rásť a zlepšovať, a preto sa inšpiruje svetovými trendami. Už 10 rokov je zárukou kvality v sprostredkovávaní zážitkov. Činnosť spoločnosti TMR je rozdelená do troch hlavných segmentov – hory a zábavné parky, hotely a realitné projekty.

Zadanie

Cieľom bol zber dát zo všetkých prevádzkových systémov (účtovníctvo, lanovky, hotely, aquaparky, retail, gastro, atrakcie, vernostný program, atď…) a následne poskytnutie výstupov vo forme reportov, analýz, prípadne dátových extraktov.

Popis realizácie

Úzka spolupráca s pracovníkmi TMR, ktorí vedeli presne naformulovať požiadavky, pomohla pri analýze zdrojových systémov zo všetkých segmentov. Boli sme schopní za krátky čas vybudovať kvalitnú dátovú platformu, ktorá dokáže uspokojiť všetky reportingové požiadavky a je neustále aktualizovaná.

Hlavné benefity nového riešenia

V komplexnom prostredí TMR s mnohými prevádzkami sa podarilo prepojiť dáta a integrovať ich na jednu dátovú platformu. Riadenie spoločnosti sa stalo oveľa efektívnejším.

Rýchla reakcia na zmeny situácie

Lepšie rozhodnutia na základe aktuálnych dát o pohybe hostí a dôkladných reportov z množstva prevádzok.

Zníženie chybovosti interpretácie

Jeden reportovací systém zabezpečí, že nie je potrebná kontrola správnosti dát s viacerých systémov.

Práca s historickými dátami

Možnosť vyhodnotenia kvartálnych, ročných či medziročných výsledkov na jednom mieste.

Podpora plánovania 

Nástroj na podporu plánovacieho procesu zrýchľuje a skvalitňuje tvorbu plánu na nasledovné obdobie.

Výsledok

Umožnili sme doteraz neexistujúce spojenie všetkých dát z rôznych systémov do spoločného modelu. Zodpovedné osoby aj vedenie má rýchly prehľad o aktuálnej situácii a má možnosť svižne reagovať na zmeny. Historické dáta zas poskytujú možnosť použiť analytické nástroje na štatistické vyhodnocovanie, finančný reporting, kontroling a predikcie.

Ďalšie kroky

Na riešení prebieha podpora a rozvoj. Je pripravené na jednoduché rozšírenie o ďalšie zdrojové systémy, a preto nie je problém pripájať nové prevádzky TMR spoločnosti. Vďaka dostatočnej histórii dát vieme využívať machine learning a AI na automatizovanie procesov (ako napr. optimalizácia skladových zásob, inteligentné objednávanie a pod.)..

Intenzívna spolupráca a nasadenie MAINDU nám zabezpečilo prístup k prvým reportom a informáciám z dát, už po niekoľkých týždňoch, čo sme veľmi ocenili.“

Skupina Tatry Mountain Resorts (TMR) to je v skutočnosti veľké množstvo rôznorodých prevádzok (Horské rezorty s hotelmi, lanovkami, reštauráciami a doplnkovými službami, Aquaparky s hotelmi, a gastro prevádzkami) geograficky rozmiestnených v rámci SR, ČR, Rakúska a Poľska. Prevádzky síce fungujú samostatne, ale spolu musia tvoriť jeden perfektne fungujúci celok. Efektívne riadiť tak veľkú a komplexnú spoločnoť, sa bez kvalitných a rýchlo dostupných dát prakticky nedá, a toto sme si v našej spoločnosti veľmi dobre uvedomovali. Zároveň sme zistili, že postaviť dostatočne robustné riešenie vlastnými silami by bolo časovo veľmi náročné, vyžadovalo by to doplnenie tímu o skúsených špecialistov vo vysoko špecializovanom obore. Preto sme sa rozhodli budovať naše Business Intelligence riešenie v spolupráci s partnerom. Pre spoluprácu s MAIND sme sa rozhodli kvôli ich profesionálnemu prístupu, ich skúsenosťami s podobnými riešeniami a sebavedomému presvedčeniu, že dokážu tento komplexný systém dodať a prevádzkovať. Intenzívna spolupráca a nasadenie MAINDU nám zabezpečilo prístup k prvým reportom a informáciám z dát, už po niekoľkých týždňoch, čo sme veľmi ocenili. Okrem štandardného denného prevádzkového reportingu nám systém poskytuje aj dáta na podporu strategického rozhodovania, plánovacieho procesu, uchováva kompletnú históriu dát, poskytuje dáta ďalším aplikáciám, umožňuje realizovať pokročilé analýzy a podporuje proces automatizácie a digitalizácie procesov v našej spoločnosti. Dáta sú pre nás kľúčové a aplikujeme dátový prístup pri riadení a rozhodovaní. Veľmi oceňujem, že systém je otvorený a pripravený na rozširovanie, lebo pridávanie nových prevádzok je u nás v TMR prakticky rutinná záležitosť. Teším sa, že sme našli technologického partnera, na ktorého sa môžeme spoľahnúť.

Klas Marián, Finance Director at Tatry Mountain Resorts a.s.

Pri vývoji riešenia sme použili
nasledovné technológie

Ďalšie ukážkové projekty

Prezrite si aj ďalšie úspešne zrealizované projekty.

VÚB banka

V rámci projektu výmeny hlavného bankového systému sme dodali ucelené riešenie pre Data Integration Stream doménu.

Odvetvie: Banking
Technológie: Oracle, Informatica, Power Designer,  Microsoft SQL Server, MS Analysis services, MS Reporting Services

Viac o projekte

HB Reavis

Spolupracovali sme pri vytváraní riešenia ktoré spracováva senzorické dáta potrebné na realizáciu well-being scenárov.

Odvetvie: Reality
Technológie: Microsoft Azure Data Lake Storage, Azure Databricks, Azure Event Hub, Azure Stream Analytics…

Viac o projekte

ČSOB

Vybudovali sme kompletné riešenie dátového úložiska od návrhu až po nasadenie do prevádzky.

Odvetvie: Banking
Technológie: Oracle, SAP Software Solutions, PowerDesigner, Java, Model Driven development

Viac o projekte

Prekladáme dáta
do zrozumiteľnej reči.

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu, vďaka ktorej sa dozviete, ako dokážeme pomôcť práve vášmu podnikaniu.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
  • +421 903 123 583

  • IČO 35958707

  • Galvaniho 7/B
    821 04 Bratislava

Naši skvelí klienti