VÚB Banka

Pri príležitosti zmeny hlavného bankového systému sme modernizovali zber dát, zabezpečili im jedno zberné miesto a zautomatizovali mnoho procesov.

Klient: VÚB Banka

Odvetvie: Banking

Technológie: Power Designer, Microsoft SQL Server, TFS, MDS, RunMan (custom developed nástroj na riadenie spracovania ETL jobov)

Dĺžka realizácie: 24 mesiacov

Popis klienta

VÚB je druhou najväčšou bankou na Slovensku a jedinou univerzálnou bankou s licenciou na poskytovanie celého rozsahu bankových služieb. VÚB banka je členom medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá pôsobí v 29 krajinách sveta a patrí medzi najdôležitejšie bankové skupiny eurozóny.

Zadanie

Keďže banka realizovala zefektívnenie hlavného bankového systému, bolo nutné vykonať viaceré zmeny v dátovej integrácií. Pri zmenách sme kládli dôraz na modernizáciu systému, novelizáciu vzhľadom na legislatívne podmienky a elimináciu problémov v IT architektúre z minulosti.

Popis realizácie

Vytvorili sme komplexné riešenie integrované do bankového prostredia, ktoré poskytuje výstupy pre potreby regulatórneho výkazníctva a risk manažmet pre oddelenia accounting, controlling, MIS a daľších odberateľov. Súčasťou dodávky bola aj implementácia Master Data Management nástroja MDS (Microsoft Master Data Services).

Hlavné benefity nového riešenia

Pri tvorbe riešenia sme sa zamerali na zefektívnenie najkľúčovejších potrieb, vďaka čomu sme dosiahli zlepšenie situácie na viacerých úrovniach.

Konzistentný pohľad na dáta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Automatizovaná príprava reportov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Všetky dáta na jednom mieste

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Vyriešenie účtovných problémov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Výsledok

Riešenie a štruktúra definuje biznis požiadavky pre spojenie dát do jedného nástroja, čo umožňuje efektívnu identifikáciu dát a prácu s nimi vrátane automatizácie.

Ďalšie kroky

Projekt bol rozdelený na niekoľko etáp vývoja. S VÚB Bankou naďalej spolupracujeme na vývoji a integrácii ďalších riešení.

“ Profesionálny prístup a pomoc firmy MAIND jednak pri analytickej, implementačnej, ale aj koordinačnej časti Data Integration Streamu vnímamé ako kľúčový a rozdielový. „

Za posledné tri roky sme ako jedna z najväčších bánk v SR čelili viacerým technologickým a implementačným výzvam. Oblasť Dátovej Integrácie, BI a reportingu je jednou z tých, ktorá je ovplyvnená a dotknutá prakticky každým väčším bankovým projektom. Zároveň podlieha častým zmenám v zmysle legal a regulatórnych požiadaviek. V neposlednom rade konsolidácia dátovej architektúry a Data Governance predstavuje priestor na optimalizáciu a simplifikáciu celej IT architectural landscape v rámci banky. Keďže sme pre našu pobočku v Prahe realizovali zložitý program výmeny Core banking systému, dopad na dátovú oblasť bol veľmi komplexný. O to viac vnímame profesionálny prístup a pomoc firmy MAIND jednak pri analytickej, implementačnej, ale aj koordinačnej časti Data Integration Streamu ako kľúčový a rozdielový. Či už sa to týka samotnej expertízy jednotlivých ľudí, celkovej kvality dodávky, ale aj korektnosti pri spolupráci a striktnosti pri dodržaní projektových míľnikov.

Milan Jamrich, Riaditeľ ICT, VÚB, a.s.

Pri vývoji riešenia sme použili
nasledovné programy a systémy

Ďalšie ukážkové projekty

Toto sú pozície, na ktoré momentálne hľadáme ľudí a ak si jedným z nich práve ty, budeme sa tešiť.

VÚB banka

Zefektívnenie reportovacieho systému pomocou integrácie do uceleného riešenia.

Typ projektu: Hybrid (office/remote)
Technógie: ANGULARJS, ANGULAR, C_SHARP, ENTITY_FRAMEWORK, GIT
Dĺžka realizácie: 9 mesiacov

Viac o projekte

VÚB banka

Zefektívnenie reportovacieho systému pomocou integrácie do uceleného riešenia.

Typ projektu: Hybrid (office/remote)
Technógie: ANGULARJS, ANGULAR, C_SHARP, ENTITY_FRAMEWORK, GIT
Dĺžka realizácie: 9 mesiacov

Viac o projekte

VÚB banka

Zefektívnenie reportovacieho systému pomocou integrácie do uceleného riešenia.

Typ projektu: Hybrid (office/remote)
Technógie: ANGULARJS, ANGULAR, C_SHARP, ENTITY_FRAMEWORK, GIT
Dĺžka realizácie: 9 mesiacov

Viac o projekte

Nemáš toľko skúseností,
ale láka ťa práca v IT?

Vieš, že na prácu dátového analytika nemusíš vedieť ani čiarku kódu? Či už hladáš prácu popri škole.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
  • Galvaniho 7/B
    821 04 Bratislava

  • +421 903 123 583

  • IČO 35958707

Spolupracuj na projektoch pre top firmy, ako sú tieto