MetLife

Vytvorili sme unikátne riešenie (poskytované ako službu – SaaS) pre správu produktov klienta, ktoré sú predávané poistencom priamo, alebo prostredníctvom partnerov.

Spolupracujte s nami aj vy

Klient: MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Odvetvie: Poisťovníctvo

Technológie: PostgreSQL, Angular, JAVA, Spring framework

Popis klienta

MetLife je jedným z najväčších svetových poskytovateľov poistenia, anuít a programov zamestnaneckých výhod, s 90 miliónmi zákazníkov vo viac ako 60 krajinách.

Zadanie

Navrhnúť a vyvinúť riešenie, do ktorého sa budú integrovať informácie a dáta z rôznych zdrojov, o rôznych poistných produktoch, aby slúžilo na správu celého portfólia, a aby poskytovalo okrem rozšíriteľnosti aj rôzne typy reportov a podkladov pre ďalšie spracovanie.

Popis realizácie

Pred samotnou implementáciou prebehla komplexná analýza požiadaviek, v rámci ktorej prebehlo aj niekoľko intenzívnych workshopov s hlavnými budúcimi koncovými užívateľmi riešenia. Workshopy pomohli detailne pochopiť, ako s predmetnými informáciami pracujú a aké sú ich reálne potreby. Počas samotnej implementácie boli proaktívne zapracovávané aj ďalšie požiadavky a vylepšenia, pričom tie prichádzali ako zo strany klienta, ako aj proaktívne z nášho tímu. S klientom sme vytvorili spoločný tím so spoločným cieľom.

Hlavné benefity nového riešenia

Riešenie presne podľa potrieb klienta, intuitívne rozhranie, automatizácia, riešenie poskytované ako služba – SaaS, nastavenie a dodržiavanie bezpečnosti a dostupnosti dát.

Centralizácia portfólia

Dáta o viacerých poistných produktoch predávaných cez viacero partnerov sú zhromažďované cez rôzne integračne kanály na práve jednom mieste.

Historizácia

Ku každému produktu a každému klientovi sú evidované všetky dáta od jeho vzniku až do ukončenia. Zároveň je možné zobraziť stav a podmienky produktu v akomkoľvek čase z jeho histórie.

Flexibilita

Rýchle extrakcia požadovaných dát pre potreby reportovania pre rôzne produkty a rovnako aj flexibilné zapracovanie požadovaných zmien, či už funkčných, alebo len grafických pre čo najlepší užívateľský zážitok a skúsenosť.

Bezstarostnosť

Riešenie je kompletne poskytované ako služba (SaaS). Všetky prevádzkové aktivity a úlohy sú pre klienta dodávané v rámci tejto služby (od zabezpečenie aktuálnosti SW cez zálohovanie až po riešenie Security Issues).

Výsledok

Efektívnejšia a pohodlnejšie správa portfólia, zvýšenie kvality dát, automatizácia, auditovatelnosť a historizácia.

Ďalšie kroky

Rozširovanie riešenia podľa potrieb a zámerov biznisu (hlavne o nové produkty a partnerov), ale aj o nové funkcionality, ktoré prinesú ešte väčšiu mieru automatizácie opakujúcich sa a rutinných činností

„Počas dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou MAIND sme si vybudovali partnerstvo, postavené na vzájomnej dôvere, odbornosti, poznaním nášho prostredia a proklientskym prístupom pri riešení našich, častokrát náročných, požiadaviek vyplývajúcich z meniaceho sa trhu. “

Spoločnosť Metlife poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia, je známa finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami v tomto odvetví, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou. Sme silno motivovaný si túto svoju pozíciu udržať aj prostredníctvom zlepšovania riadenia dát, digitalizáciou procesov a zapojením inovácii vo všetkých oblastiach záujmu.

Výsledkom našej dlhodobej spolupráce so spoločnosťou MAIND je niekoľko úspešných projektov, či už v oblasti DWH, kde dodaný dátový sklad poskytuje dáta nie len pre reporting, ale aj pre viaceré interné aj externé aplikácie, ale výrazné posun prinieslo aj riešenie dodané formou Software as a Service (SaaS) pre oblasť správy a údržby individuálnych a skupinových poistení, ktoré ponúkame našim klientom či už priamo alebo prostredníctvom našich partnerov.

Počas dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou MAIND sme si vybudovali partnerstvo, postavené na vzájomnej dôvere, odbornosti, poznaním nášho prostredia a proklientskym prístupom pri riešení našich, častokrát náročných, požiadaviek vyplývajúcich z meniaceho sa trhu. Tiež oceňujeme mieru flexibility pri dodávaní nových funkcionalít, nakoľko niekedy je času od zadania novej požiadavky po jej nasadenie do produkčnej prevádzky naozaj málo, lebo na požiadavky trhu je treba reagovať častokrát veľmi rýchlo.“ 

Tomáš Árendáš, Head of Corporate Sales CZ/SK

Pri vývoji riešenia sme použili
nasledovné programy a systémy

Ďalšie ukážkové projekty

Prezrite si aj ďalšie úspešne zrealizované projekty.

TMR

Vytvorili sme nástroj na zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát so všetkých prevádzok Tatry Mountain Resorts.

Odvetvie: Turizmus, Retail
Technológie: Azure, Database Elastic pool, Data Factory, Power BI, MS SQL, Oracle, PostgreSQL,  Angular, JIRA…

Viac o projekte

VÚB banka

V rámci projektu výmeny hlavného bankového systému sme dodali ucelené riešenie pre Data Integration Stream doménu.

Odvetvie: Banking
Technológie: Oracle, Informatica, Power Designer,  Microsoft SQL Server, MS Analysis services, MS Reporting Services

Viac o projekte

HB Reavis

Spolupracovali sme pri vytváraní riešenia ktoré spracováva senzorické dáta potrebné na realizáciu well-being scenárov.

Odvetvie: Reality
Technológie: Microsoft Azure Data Lake Storage, Azure Databricks, Azure Event Hub, Azure Stream Analytics…

Viac o projekte

Prekladáme dáta
do zrozumiteľnej reči.

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu, vďaka ktorej sa dozviete, ako dokážeme pomôcť práve vášmu podnikaniu.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
  • +421 903 123 583

  • IČO 35958707

  • Galvaniho 7/B
    821 04 Bratislava

Naši skvelí klienti