Produkt DaLoP  Data Logistic Platform– nasadenie 1. modulu RunMan u klienta v banke. Ide o nástroj na automatické spúšťanie a monitorovanie spracovania dát v DHW/ODS/DataMart.