Nové priestory – presun do GBC, nárast počtu zamestnancov.