BI as a Service – vlastné riešenie BI ako služba pre TMR.