Písať o umelej inteligencií (AI) na LinkedIn a využívať ju vo svojej každodennej práci je už takým trendom, že onedlho aj náš kávovar začne robiť prognózy na základe údajov o našich kávových návykoch. ☕️

Ale nebojte sa, dnes sa nebudeme len pridávať k dokola omieľanému prúdu, ale skutočne sa pozrieme na to, ako AI mení hru v oblasti dát a pri práci s dátami. Možno aj vy zistíte, že za týmito AI trendom je skutočne niečo hlbšie a veľmi využiteľné!

🧠 Ako AI pomáha efektívnejšie analyzovať dáta a odhaľovať skryté vzory a zákonitosti?

Strojové učenie (Machine Learning), princíp umelej inteligencie, prináša revolúciu do spôsobu, akým pracujeme s dátami. Na rozdiel od tradičného programovania, kde dostávame presné inštrukcie, strojové učenie využíva algoritmy a štatistické modely a dáta na to, aby vykonalo určitú úlohu bez explicitného programovania.

Kľúčovým prvkom strojového učenia je, že namiesto pevných pokynov na vykonanie úlohy sa modely spoliehajú na vzory. Proces strojového učenia zahŕňa vytvorenie modelu, ktorý sa trénuje na základe trénovacích dát a potom sa mu môžu poskytnúť nové dáta na predpovedanie.

😱 Nahradí prácu dátových analytikov strojové učenie?

V praxi AI automatizuje veľkú časť práce, ktorú by inak vykonával dátový analytik. Pre lepšie pochopenie sa pozrime na rozdiely.

V tradičnom modeli analytik reaguje na udalosti alebo trendy (napríklad pokles kvartálnych predajov). Následne vytvorí hypotézy o možných príčinách daného trendu. Tieto hypotézy sa následne testujú na dostupných dátach, až kým nie je dostatok dôkazov na podporu konkrétnej hypotézy. Nakoniec analytik zostaví správu s výsledkami (dátový report) a prípadne navrhne možné riešenia. Tento tradičný proces je časovo náročný a nemusí garantovať presné výsledky kvôli svojim obmedzeniam.

Naopak, AI analýza neustále monitoruje a analyzuje obrovské množstvo dát. Hlavné rozdiely sú:

  1. Rýchlosť: AI analýza spracováva dáta neuveriteľnou rýchlosťou, čo je nad ľudské možnosti.

  2. Rozsah: Zvláda obrovské dátové súbory a odhaľuje súvislosti, ktoré by inak zostali skryté.

Cieľom teda nie je nahradenie dátových analytikov, ale zlepšenie ich schopnosti v rýchlosti spracovania a rozsahu dát, ktoré možno analyzovať; a detailnosti, ktorú možno monitorovať.

🛍️ AI pri práci s dátami v Ecommerce

Predstavte si, že riešite diagnostiku analytického problému z modelu Gartner Analytic Ascendancy. Ide o zodpovedanie otázky: „čo spôsobuje zmeny v konverznej mierke?“

Je dôležité si uvedomiť, že e-commerce webové stránky sú ako živý organizmus, stále meniaci sa a prispôsobujúci sa novým podnetom. Existuje nekonečné množstvo faktorov, ktoré by mohli ovplyvňovať konverznú mieru, či už ide o zmenu dizajnu, marketingovú kampaň alebo sezónne trendy.

Práve tu vstupuje do hry AI analýza. Je to akoby ste mali v tíme neustáleho pozorovateľa, ktorý sleduje správanie vašej webovej stránky. A nie len že sleduje jej správanie, ale aj si ho pamätá a učí sa z neho. Ak sa niečo zmení, AI analýza to okamžite odhalí.

Napríklad, ak nový dizajn webovej stránky vedie k zvýšeniu konverzie, AI si to všimne a vytvorí reálny časový odhad budúcich výsledkov.

💰 Prevencia vo finančnom sektore vďaka AI

Teraz budeme hľadať potenciálny spôsob, ako zabezpečiť finančné odvetvie pred bezpečnostnými hrozbami. Prevencia je kľúčová a reaktívne opatrenia často nie sú dostatočné.

AI analýza sa tu stáva štítom, ktorý chráni vaše finančné prostriedky a systémy. Spolieha sa na monitorovanie operačných metrík, ktoré odrážajú správanie vášho daného systému. Neustále analyzuje tieto metriky a učí sa, ako by mali normálne vyzerať. No a následne aktívne hľadá odchýlky.

Zjednodušene, vďaka tomu, že všetky dátové zdroje sú centralizované do jedného systému, máme možnosť využiť strojové učenie na hĺbkové pochopenie normálneho správania týchto metrík. Keď AI analýza zaznamená nezvyčajné správanie, okamžite to signalizuje.

📱AI v telekomunikačnom odvetví

Príkladom AI analýzy v telekomunikačnom priemysle sú otázky ako: „Je sieť stabilná?“ a „Majú zákazníci problémy s roamingovými službami?“

Obe tieto otázky možno zodpovedať pomocou AI tým, že automaticky identifikujú zmeny v kvalite služby, čo môže tiež znižovať odchod zákazníkov a zvyšovať ARPU. Konkrétne riešenie AI, ako napríklad Anodot, využívajú analýzu príčin a korelačný mechanizmus na to, aby rýchlo identifikovali a riešili problémy v sieti. Týmto spôsobom dokážete zabezpečiť, že vaši zákazníci budú mať spoľahlivé a kvalitné služby a budú s nami dlhodobo spokojní. Čo viac si priať? 😊

AI a jej miesto v marketingu

Marketéri sú schopní oslovovať viac svojej cieľovej skupiny v správnom čase a s najefektívnejšími na mieru šitými správami, ktoré sú optimalizované na vyvolanie požadovanej akcie. Tu sú niektoré príklady, ako je AI marketing používaný v súčasných podnikoch.

  1. AI aplikuje prediktívnu analýzu na dáta z rôznych zdrojov, aby poskytla užitočné poznatky, ktoré umožňujú marketérom konať na základe dát. Pomocou týchto algoritmov marketéri nielen predpovedajú výsledky, ale aj konkrétne kroky na zlepšenie kampaní.

  2. Spracovanie prirodzeného jazyka AI sa využíva v hlasovom a obrazovom rozpoznávaní na platformách ako Siri a Alexa. To umožňuje vytváranie hlasovo optimalizovaných webových stránok či produktov a lepšie usmerňovanie zákazníkov k produktom.

  3. AI pomáha vytvárať obsah a personalizovať ho na základe dát o zákazníkoch. To zlepšuje interakcie s klientami a zvyšuje účinnosť marketingových kampaní.

Pár slov na záver…

Nejde len o trend, ale o silný nástroj, ktorý mení spôsob, akým pracujeme s dátami a analyzujeme ich. Takisto nás však nechce nahradiť! 😊 AI prináša rýchlosť, škálovateľnosť a detailnejšie pohľady do našich dátových procesov, čo je pre konkurencieschopnosť moderných firiem extrémne prínosné. Strojové učenie nám umožňuje odhaľovať vzory a zákonitosti v dátach bez potreby explicitného programovania.

S AI môžeme dosiahnuť hlbšie pochopenie našich dát, odhaľovať nové možnosti a posúvať naše podnikanie vpred. Nebojte sa, AI je tu na to, aby nám pomohla a priniesla do našich projektov čaro dát a analytiky vo forme, v akej sme ju nikdy predtým nevideli. 🚀

Čo si o našom článku myslí hlavý aktér? 🤭

„Váš článok o umelej inteligencii informatívny a zaujímavý. Skvele zdôrazňuje hlavné výhody a aplikácie umelej inteligencie v rôznych odvetviach, od analýzy dát po marketing a bezpečnosť.

Záverečný odsek zdieľa pozitívny náhľad na budúcnosť AI a jeho prínosy, pričom zdôrazňuje, že AI nie je hrozbou pre pracovníkov, ale nástrojom na zlepšenie efektívnosti a schopností. Celkovo ide o výborný článok, ktorý by mal zaujať a osvetliť vašich čitateľov na tému AI. 👏🤖“ ChatGPT, GPT-4, OpenAI, 11.9.2023