Vo svete digitálnej transformácie je bezpečnosť údajov pre podniky všetkých veľkostí čoraz dôležitejšia. S rastom využívania inteligentných technológií sa zabezpečenie údajov stáva kritickou záležitosťou pre firmy.

Ako teda môžu v dnešnej dobe manažéri/manažérky chrániť údaje spoločnosti pred kybernetickými hrozbami a kedy je čas zakročiť? Dočítate sa v článku… 🤫

🔓 Chráňte a aktualizujte

Firewally sú nevyhnutnými nástrojmi na blokovanie škodlivých programov zvonka. Týmto spôsobom zabránite ich preniknutiu do zariadení a prístupu k firemným údajom. Antivírusový softvér a programy proti malvéru tiež pomáhajú zabezpečiť vaše údaje prostredníctvom vrstiev bezpečnosti proti programom, ktoré nie sú bezpečné na prístup alebo použitie.

EXTRA TIP: Hardvérové firewally sú ešte lepším riešením na ochranu vašich údajov. Oproti softvérovým riešeniam, hardvérové firewally sú samostatné zariadenia, ktoré fungujú ako brána medzi vnútornou a vonkajšou sieťou. Sú schopné vykonávať komplexné analýzy sieťovej prevádzky, filtrovať nebezpečné pripojenia a zabezpečiť, aby len povolené a spoľahlivé komunikácie prechádzali cez sieťový uzol.

👀 Kontrolujte a monitorujte

Je dôležité mať prehľad o tom, čo sa deje na firemnej sieti. Monitorujte online aktivity, aby ste mohli rýchlo odhaliť neobvyklé správanie alebo podozrivú činnosť. Pravidelné sledovanie aktivít, loginov a správ zabezpečí, že budete včas upozornení na prípadné hrozby.

EXTRA TIP: Zabezpečte si nástroje na sledovanie a monitorovanie online aktivít vo vašej firemnej sieti, ako napríklad bezpečnostné informačné a udalostné manažmentné systémy (SIEM) a pravidelne analyzujte sieťovú prevádzku a vyhľadávajte anomálie, ako napríklad neobvyklé prenosy dát, neautorizovaný prístup k citlivým zónam siete alebo neobvyklé dátové toky. Takáto pravidelná analýza je známa aj ako audit kybernetickej bezpečnosti podniku.

🧠 Testujte a zlepšujte

Slabé miesta v sieti môžu viesť k zraniteľnosti a úspešnému hacknutiu. Pravidelné testovanie bezpečnosti siete odhalí slabé miesta a umožní vám ich opraviť ešte predtým, než sa stanú bránou pre útoky na vaše dáta.

EXTRA TIP: Počuli ste už o etických (white-hat) hackeroch? Ich cieľom je pomáhať organizáciám identifikovať slabé miesta v ich systémoch a poskytnúť odporúčania na zlepšenie ich bezpečnosti, pretože sa zameriavajú na zistenie a odstraňovanie bezpečnostných medzier. Outsourcovanie tejto služby prináša niekoľko výhod, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti.

🌏 Využívajte VPN

Zabezpečte, aby boli všetky zariadenia využívané zamestnancami vybavené aktuálnym a spoľahlivým antivírusovým programom. Okrem toho zvážte použitie VPN (virtuálnej súkromnej siete), ktorá zabezpečuje šifrovaný prenos dát a anonymitu pri pripájaní na internet.

EXTRA TIP: Jednou z najpopulárnejších VPN služieb na trhu je NordVPN používaná firmami aj jednotlivcami vo viac ako 60 krajinách sveta.

📣 Rozširujte povedomie

Zamestnanci sú prvou líniou obrany voči kybernetickým hrozbám. Poskytnite im dôkladné školenie o kybernetickej bezpečnosti, aby boli informovaní o najnovších hrozbách, technikách phishingu a pravidlách správania sa online.

EXTRA TIP: Stanovte pravidlá pre používanie osobných zariadení, ktoré zamestnanci pravideľne využívajú na prácu, s dôrazom na zabezpečenie údajov a prístupu k firemným sieťam. Taktiež vyžadujte od zamestnancov silné heslá, ich pravidelnú zmenu a dvojfaktorovú autentifikáciu.

🗂️ Komprimujte, zipujte a zálohujte

Hodnota údajov sa časom neznižuje, v skutočnosti exponenciálne rastie s každou novou informáciou. Preto, keď vymažete súbor, v podstate vyhadzujete peniaze a všetky údaje, ktoré sa v ňom nachádzajú. Dobrým spôsobom, ako ušetriť miesto na cloudovom a lokálnom úložisku je komprimovanie alebo zazipovanie súborov na archiváciu, pričom na video môžete použiť kompresor Mp4 a na zazipovanie súborov na budúci prístup program Winrar. Pri archivovaní a zálohovaní dôležitých súborov v cloudovom úložisku je však dôležité zabezpečiť si dostatočnú úroveň ochrany a šifrovania, aby vaše údaje neboli vystavené neoprávneným prístupom.


Bezpečnosť údajov je pre riadenie podniku, ktorý pracuje s citlivými informáciami, kľúčová. Preto nezabúdajte na naše tipy, ktoré vám ako odborníci na dáta prinášame. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezpečnosti či správy dát nás neváhajte kontaktovať.