Jozef Jurášek bol pri vzniku triatlonového hnutia na Slovensku, už v roku 1987 kedy sa 4 športoví funkcionári rozhodli učiniť prvé kroky na to, aby vznikol Výbor zväzu triatlonu pri SUV ČSZTV a od 18.6. 1988 bol vo výkonnom výbore. Prezidentom STÚ bol v období 1992 – 1998 a od 2012 bez prestávky až do dnes. V tomto roku bol zvolený na nasledujúce volebné obdobie do 2025. V období od roku 2015 až do roku 2021 bol členom Slovenského olympijského výboru.

Maind spolupracuje s STÚ na čele s Jozefom od roku 2013. V tom čase sme nadviazali spoluprácu v oblasti spracovania informácií, primárne zberu výsledkov po pretekoch. Následne sme spolu s STÚ vyvinuli aplikáciu, ktorá zabezpečuje prihlasovanie sa na preteky, vyhodnocovanie pretekov, automatické prideľovanie bodov do Slovenského pohára pre všetky kategórie.

Jozef, vieš nám dať krátky prehľad ako sa táto naša aplikácia využíva v rámci triatlonového hnutia?

Tak, trvalo nám dva roky, kým sme spolu zadefinovali požiadavky všetkých klubov, vedenia triatlonovej únie a pretekárov. Následne ste vyvinuli webovú aplikáciu ktorá bola akceptovaná a spĺňala všetky naše požiadavky. Na začiatku, v roku 2013 boli cez aplikáciu spracované prvé 4 preteky. V roku 2015 to už bolo 36 podujatí. Od roku 2016 musia všetci organizátori triatlonových pretekov organizovať svoje preteky cez aplikáciu triatlonovej únie čo znamená skoro 50 pretekov ročne (nebyť pandémie dnes je to určite viac). V aplikácii majú dnes svoje účty všetky slovenské triatlonové kluby a všetci organizovaní triatlonisti, ako aj triatlonisti ktorí sa zúčastnili aspoň 1 oficiálnych pretekov. Zároveň sme v roku 2018 na žiadosť viacerých organizátorov pripojili aplikáciu na platobnú bránu (TrustPay) a umožnili registráciu na preteky spolu s platbou za štartovné. Aplikácia nám naviac slúži na zber štatistických údajov, na základe ktorých sú nám vládou prideľované peniaze na prevádzku STÚ.

Aké najväčšie prínosy, či pre Vás v rámci STÚ, alebo aj pre organizátorov pretekov vidíš Ty?

Pre organizátorov pretekov a funkcionárov klubov je nesmiernym benefitom prehľadnosť informácií o členoch klubov, pretekároch ich výsledkov resp. priebežného postavenia v rebríčkoch Slovenských pohárov. Ja osobne vnímam veľmi pozitívne to, že aplikácia motivovala organizátorov a funkcionárov k osobnej angažovanosti pri nastavovaní a vylaďovaní aplikácie. Zdigitalizovali sme procesy súvisiace s organizáciou pretekov, registráciou pretekárov a platbami. Používatelia sa rýchlo vedia zorientovať v informáciách o plánovaných a uskutočnených pretekoch. Ďalším veľkým benefitom je transparentnosť, ako vo vzťahu k organizátorom pretekov, tak aj vo vzťahu k Ministerstvu školstva vedy výskumu a športu SR ktorý je náš nadriadený orgán a poskytuje nám finančné dotácie.

A akú máte odozvu od tých najkľúčovejších, a to sú samotní členovia STÚ, ktorí sa pretekov zúčastňujú a systém tiež využívajú?

V roku 2016 keď sme aplikáciu vyladili do finálnej podoby, sme mali registrovaných 1680 členov, momentálne máme v systéme registrovaných 4 414 členov, čo je viac ako 250% nárast. Ako veľký prínos vnímajú členovia to, že výsledky pretekov sú rýchlo k dispozícii, keďže máme dátové prepojenie na časomeračov. Zároveň každý člen vidí prehľadne ako sa mu darí v sezóne, automaticky mu systém zarátava body v pohároch. Taktiež je pozitívne vnímaná možnosť naplánovať si preteky v sezóne a štartovné na všetky preteky uhradiť na jednom mieste.

Ako by si zhodnotil našu spoluprácu z pohľadu takej tej dennej operatívy?

V rámci našej spolupráce sme komunikovali s viacerými Vašimi kolegami a musím povedať, že spolupráca bola vždy výborná, prístup veľmi neformálny ale profesionálny. Asi najdlhodobejšie a v najčastejšom kontakte sme s Vašim kolegom Michalom Valíčkom, tu by som chcel podčiarknuť jeho profesionálny prístup, Michal vie veľmi rýchlo pochopiť naše požiadavky a následne ich zapracovať do aplikácie. Ja dúfam, že spolupráca medzi spoločnosťou MAIND a STÚ bude v tomto tóne pokračovať aj v ďalších rokoch.

Jozef, ďakujem za rozhovor…

Na záver by som sa chcel aj ja poďakovať za dlhoročnú spoluprácu s Maind. My sme sa počas tých rokov veľa nového naučili a obohatilo nás to nielen po technickej stránke, ale aj po stránke schopnosti analyzovať a nastavovať funkcionalitu aplikácie v tak rozmanitom prostredí, aké Slovenské triatlonové hnutie je.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.