Data Management & Integration

Prekladáme dáta
do zrozumiteľnej reči.

Data Management

& Integration

Prekladáme dáta do zrozumiteľnej reči.

DATA MANAGEMENT AND INTEGRATION

V rámci organizácií existuje historicky množstvo aplikácií a systémov, ktoré stále plnia svoju úlohu a nie je možné ich vypnúť. Zároveň k nim, aj vďaka masívnemu rozvoju Cloud prostredia, pribúdajú ďalšie a modernejšie. O to viac je potrebné vedieť efektívne zásobovať aplikácie správnymi dátami, migrovať dáta medzi aplikáciami, presúvať medzi on premise a Cloud svetom, zabezpečiť integráciu v reálnom čase, ale aj dávkovým spôsobom.

Našim klientom s týmito témami úspešne pomáhame prakticky od nášho vzniku, čo vyústilo aj do rozhodnutia vybudovať vlastnú platformu Data Logistic Platform (DaLoP) na podporu Data Management and Integration požiadaviek.

DATA MANAGEMENT

& INTEGRATION

V rámci organizácií existuje historicky množstvo aplikácií a systémov, ktoré stále plnia svoju úlohu a nie je možné ich vypnúť. Zároveň k nim, aj vďaka masívnemu rozvoju Cloud prostredia, pribúdajú ďalšie a modernejšie. O to viac je potrebné vedieť efektívne zásobovať aplikácie správnymi dátami, migrovať dáta medzi aplikáciami, presúvať medzi on premise a Cloud svetom, zabezpečiť integráciu v reálnom čase, ale aj dávkovým spôsobom.

Našim klientom s týmito témami úspešne pomáhame prakticky od nášho vzniku, čo vyústilo aj do rozhodnutia vybudovať vlastnú platformu Data Logistic Platform (DaLoP) na podporu Data Management and Integration požiadaviek.

Potrebujete
poradiť?

Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Stačí sa nám ozvať.

CHCEM PORADIŤ

Potrebujete
poradiť?

Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Stačí sa nám ozvať.

CHCEM PORADIŤ

Data Management & Integration

Dáta sú všade okolo vás a neustále sa generujú. Pomôžeme vám ich analyzovať, uchovávať, ale aj vytvoriť architektúru na mieru pre váš typ biznisu.

Data Management

& Integration

Dáta sú všade okolo vás a neustále sa generujú. Pomôžeme vám ich analyzovať, uchovávať, ale aj vytvoriť architektúru na mieru pre váš typ biznisu.

ĎALŠIE SLUŽBY

Business
&
Data Intelligence

Data Governance

Process Management

Consulting

ĎALŠIE SLUŽBY

Business
&
Data Intelligence

Data Governance

Process Management

Consulting