P redstavte si, že máte jasný plán, ako využiť potenciál firemných dát. Vaša spoločnosť by mohla byť efektívnejšia, konkurencieschopnejšia a lepšie pripravená na budúce výzvy. Ale ako na to?

Odpoveďou je BI Roadmapa!

V konkurenčnom prostredí je kľúčové mať efektívne analytické nástroje, ktoré vám umožnia robiť inteligentné rozhodnutia. Naša BI Roadmapa vám pomôže identifikovať a implementovať tie najlepšie postupy a technológie, ktoré vám umožnia dosiahnuť úspech vo vašej oblasti. S našou pomocou budete schopní využívať svoje dáta na maximum a získať tak konkurenčnú výhodu.

BI Roadmapa je viac ako len konzultačný proces. Je to detailná analytická práca, ktorá zhodnocuje súčasný stav reportovacích a analytických riešení vo vašej spoločnosti a navrhuje postup implementácie alebo rozšírenia týchto riešení.

Každá spoločnosť je iná, a preto prístup k implementácii Business Intelligence (BI) sa musí prispôsobiť konkrétnym potrebám, cieľom a prostrediu. Naša BI Roadmapa bude navrhnutá tak, aby bola šitá na mieru vašej spoločnosti.

Ako to funguje?

1. Zhodnotenie súčasného stavu

Na začiatku procesu poskytujeme komplexné zmapovanie súčasného stavu vašich informačných systémov. To zahŕňa:

  • Hodnotenie súčasného stavu BI a informačných zdrojov.

  • Posúdenie potrieb zákazníkov s dôrazom na informačnú architektúru a globálne plány spoločnosti.

  • Návrh najvhodnejšej architektúry BI na riešenie potrieb vašej spoločnosti.

2. Návrh cieľového stavu (tzv. akčný plán)

Na základe zhodnotenia vytvárame strategický dokument obsahujúci:

  • stanovenie (zvyšovanie) cieľov vyspelosti BI

  • stanovenie cieľov (zlepšenia) informačnej architektúry

  • stanovenie cieľovej architektúry BI

  • špecifikácia akčných krokov vedúcich k dosiahnutiu cieľov

Prečo potrebujete BI Roadmapu?

  • Šitá na mieru vašej spoločnosti: Každá spoločnosť je jedinečná, a preto potrebuje individuálny prístup k implementácii Business Intelligence. Naša BI Roadmapa je navrhnutá tak, aby bola prispôsobená potrebám a cieľom vašej spoločnosti. Neponúkame len generické riešenia, ale pracujeme s vami, aby sme pochopili vaše špecifické požiadavky a vytvorili plán, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

  • Komplexné zhodnotenie súčasného stavu: Pred tým, než začneme navrhovať akékoľvek zmeny alebo vylepšenia, dôkladne preskúmame súčasný stav vašej spoločnosti. To zahŕňa posúdenie existujúcich BI a informačných zdrojov, ako aj identifikáciu silných a slabých stránok.

  • Strategický dokument s jasnými cieľmi a akčnými krokmi: Naša BI Roadmapa nie je len abstraktnou myšlienkou, ale konkrétnym strategickým dokumentom, ktorý obsahuje jasné ciele a konkrétne kroky na ich dosiahnutie. Nechceme, aby ste sa cítili zmätení alebo neistí, čo ďalej. S našou roadmapou budete mať jasný plán, ktorý vám pomôže presne vidieť, čo musíte urobiť a ako.

Ak chcete, aby vaša spoločnosť dosiahla úspech prostredníctvom inteligentných rozhodnutí, je načase začať s vašou BI Roadmapou. Sme tu, aby sme vám pomohli.