Pomáhame vám dostať
z vášho biznisu
to najlepšie.

Históriu spoločnosti MAIND mám veľmi úzko spätú s udalosťami roku 1989. V tých časoch sme ešte ako študenti na vysokej škole začali chápať, čo znamená sloboda, aké možnosti poskytuje. Otvoril sa nám svet smerom na západ, na trh prišli veľké korporácie, banky prechádzali veľkými transformáciami, vznikali prví mobilní operátori. Bola to veľká príležitosť zúčastniť sa prerodu celej spoločnosti a niečo sa pri tom naučiť. Toto všetko akosi prirodzene nakoniec vyústilo do vzniku menších slovenských spoločností, medzi ktorými boli aj ISP a MAIND. Nám sa podarilo spojiť sily, nájsť spoločnú dohodu, čo sa ukázalo ako krok správnym smerom. Po počiatočných ťažších obdobiach sa nám podarilo preklopiť spôsob nášho fungovania od dodávania konzultantov pre veľké technologické spoločnosti ku dodávkam ucelených projektov priamo koncovým zákazníkom.

Dnes môžem považovať MAIND za významného hráča na slovenskom trhu v oblasti Datawarehousing, Business Intelligence, Data Governance a Data Integration, ktorý je schopný dodávať riešenia a konzultácie pre akéhokoľvek zákazníka, vrátane veľkých nadnárodných spoločností.

Štefan Priehoda

Generálny riaditeľ

Rastislav Mičík

Obchodný riaditeľ

Dušan Hečko

Divízny riaditeľ, Banking

Szabolcs Puskás

DWH/BI architekt

Martin Pavlík

DWH/BI architekt

Ľubomír Goryl

DWH/BI architekt

Vanda Gabajová

Personálny manažér

Peter Kováč

Finančný manažér

Lenka Přikrylová

Office manažér

Ivan Dušenko

Projektový manažér

Mária Mičíková

Projektový manažér

Jozef Lipovský

Projektový manažér

Bronislava Kmeťová

Projektový manažér

2005

Vznik 2 samostatných spoločností MAIND a ISP so zameraním na DWH a reporting 

2010

Spojenie MAIND a ISP do jednej spoločnosti MAIND, s.r.o.  prvá spoločná zákazka pre EXIsport.

2011

Nové priestory – presun do GBC, nárast počtu zamestnancov.

2013

BI as a Service – vlastné riešenie BI ako služba pre TMR.

2015

Riešenie pre podporu D2C predaja poistných produktov.

2016

Prvý veľký projekt v bankovníctve – zákaznícky orientovaná ODS pre ČSOB Slovensko.

2018

Vznik holdingu Neit Group. Spojením MAIND a Neit Consulting vznikla spoločná dodávateľská skupina Neit Group, ktorá poskytuje služby v oblasti DWH, BI, CRM a BPM na slovenskom, českom a rakúskom trhu. Spolu cca 200 DWH, BI, IT expertov.

2019

Partner pre dátovú integráciu v rámci výmeny Core Banking Systému vo VUB.

2020

Produkt DaLoP  Data Logistic Platform– nasadenie 1. modulu RunMan u klienta v banke. Ide o nástroj na automatické spúšťanie a monitorovanie spracovania dát v DHW/ODS/DataMart. 

2021

Tržby ± 7 miliónov €, ± 100 ľudí v MAIND.

2022

Enterprise dátový sklad pre kontroling a reporting v oblasti leasingu.

MAIND SPONZORING

Už pekný čas sponzorujeme olympionika a triatlonistu Richarda Vargu. Ten pracuje s termínmi ako rýchlosť, tepová frekvencia, laktátová krivka a pod.

Naši zákazníci robia s pojmami ako výnosy, profit, hrubá marža a množstvom ďalších. Cieľ je však v oboch prípadoch rovnaký – svojou optimálnou výkonnosťou patriť medzi elitu vo svojej oblasti!