Povedz nám svoj názor

#ForbesBusinessFest

Získajte výsledky prieskumu a vyhrajte super ceny

Chcete vedieť, koľko účastníkov by radšej zamestnalo experta ako juniora? Alebo koľko percent ľudí bezvýhradne dôveruje dátam? Výsledky týchto a ďalších otázok sa čoskoro dozvieme po vyhodnotení našej ankety.

Ak chcete získať kompletné výsledky prieskumu, zanechajte nám svoj email a pošleme vám ich priamo do schránky.

Navyše, zapojením sa do prieskumu máte šancu vyhrať praktický darček!

Chcete sa zapojiť aj do súťaže o BI roadmap analýzu pre vašu firmu? *
Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.
Pri pokuse o odoslanie vašej správy došlo k chybe. Skúste to prosím neskôr.

Čo je BI roadmap analýza?

Vďaka BI Roadmape zhodnotíme súčasný stav a prepojenie reportovacích a analytických riešení vo vašej spoločnosti a navrhneme implementáciu nového riešenia. Napríklad, ak má vaša firma zložitý proces spracovania objednávok, pomocou BI roadmapy vám pomôžeme navrhnúť automatizáciu a integritu, čo zjednoduší proces s využitím moderných analytických nástrojov. BI roadmapa je vhodná pre akúkoľvek firmu, ktorá sa snaží efektívne využívať svoje dáta.

VyhrajTE BI analýzu zdarma

Informované rozhodnutia

Ušetrený čas a peniaze

Efektívne alokované zdroje

Lepšie riadenie rizík a prognóz

Prečo potrebujete BI stratégiu?

Dozviete sa, aký je aktuálny stav vášho BI

Pred tým, než začneme navrhovať akékoľvek zmeny alebo vylepšenia, dôkladne preskúmame súčasný stav správy dát a infrmácií vo vašej spoločnosti. To zahŕňa posúdenie existujúcich BI a informačných zdrojov, ako aj identifikáciu silných a slabých stránok. Dozviete sa tak, “na čom ste” a čo treba zlepšiť.

Získate konkurenčnú výhodu

Firmy často neuvažujú nad tým, ako výrazne im môže správny dátový tok v celej spoločnosti zrýchliť a zefektívniť procesy. Preto potom strácajú čas a kompetencie svojich zamestnancov na úlohy, ktoré neprispievajú k posunu a rastu spoločnosti. Ide napríklad o vypracovávanie reportov rôznych oddelení, ktoré v konečnom dôsledku využívajú rovnaké dáta, no nekomunikujú. Štruktúrovaný prístup k business intelligence firmy vám umožní presnejšie smerovať svoje investície a alokovať zdroje na oblasti s najväčším potenciálom rastu a zisku.

Môžete podniknúť akčné kroky a dosiahnuť jasné ciele

Vaša BI Roadmapa nebude len abstraktnou myšlienkou, ale konkrétnym strategickým plánom, s jasnými cieľmi a konkrétnymi krokmi na ich dosiahnutie. Naša BI roadmapa je v súlade so stratégiou, víziou a cieľom vašej firmy, pretože je šitá na mieru pre vás. Nechceme, aby ste sa cítili zmätení alebo neistí, čo ďalej.  S nami budete mať jasný plán a s jeho implementáciou vám ochotne pomôžeme.

Firma bez BI stratégie

 • Viacero verzií skutočností; ľudia sa pri rozhodovaní odvolávajú na rozdielne údaje

 • Nejasné názvy a definície, kvôli ktorým všetci iba odhadujú

 • Personálna réžia s rôznymi oddeleniami, ktoré majú vlastné BI

 • Kvalita údajov je až na druhom mieste

Firma s BI stratégiou

 • Jednotná verzia skutočnosti, ktorá vedie k efektívnym obchodným rozhodnutiam

 • Konzistentné definície, vďaka ktorým má každý jasné zadanie

 • Business Intelligence špecialisti a analytici udržiavaujú Bl ekosystém

 • Kvalita údajov je najvyššou prioritou

Ako prebieha proces
tvorby BI roadmap?

Aký je výstup BI analýzy?

Strategický dokument, ktorý obsahuje:

 • hodnotenie súčasného stavu BI a informačných zdrojov
 • posúdenie potrieb zákazníkov z pohľadu informačnej architektúry a s ohľadom na globálne plány korporácie, metriky, subjekty, prioritizáciu a pokrytie
 • návrh najvhodnejšej architektúry BI na riešenie jednotlivých potrieb pre uvažovaný časový horizont
 • akčný plán – návrh postupných krokov v oblasti BI s cieľom dosiahnuť požadovanú úroveň BI v uvažovanom časovom horizonte

Kritéria BI architektúry

Faktory, ktoré sú dôležité pri posudzovaní úrovne BI vo vašej spoločnosti. Pomôžu nám odhadnúť v akej fáze sa práve nachádzate.

Životaschopnosť

Vynútený rozsah úprav pri obchodných zmenách.

Flexibilita

Jednotková jednoduchosť modifikácie.

Vernosť

Aké skreslenia údajov sa môžu alebo nemôžu vyskytnúť v danej architektúre.

Sémantická vyspelosť

Ako dobre je opísaný obsah správ.

Škálovateľnosť

Ako veľké objemy údajov možno spracovať.

Tvrdosť

Ako veľmi vynútené pravidlá obmedzujú používateľov v ich práci.

NAŠI SKVELÍ KLIENTI

Konzultácia

Ak sa chcete dozvedieť ako môže BI roadmapa transformovať váš biznis, neváhajte nás kontaktovať. Počas nezáväznej konzultácie zistíte, či je pre vás riešenie vhodné alebo nie.

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.
Pri pokuse o odoslanie vašej správy došlo k chybe. Skúste to prosím neskôr.

Ak váš niečo zaujíma, kľudne nás kontaktuje.

Rastislav Mičík
CSO