Business & Data Intelligence

Ovládnite informácie
a získajte jasný prehľad.

Business &

Data Intelligence

Ovládnite informácie
a získajte jasný prehľad.

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Zvyšovať konkurencie schopnosť, efektívne riadiť podnik, dosahovať stále vyšší profit… Ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť na základe rozhodovania založeného na správnych dátach a informáciách. Obrovské množstvo dát, nielen v rámci spoločnosti, ale aj z externých zdrojov, je potrebné pochopiť, vedieť z nich vyťažiť užitočné informácie a následne ich poskytnúť kompetentným v požadovanej forme a kvalite.
Disponujeme súborom znalostí, metodík, postupov, nástrojov a technológií overených u mnohých klientov, v rôznych biznis doménach a sme pripravení vám pomôcť v procese digitálnej transformácie spoločnosti.

BUSINESS

INTELLIGENCE (BI)

Zvyšovať konkurencie schopnosť, efektívne riadiť podnik, dosahovať stále vyšší profit …Ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť na základe rozhodovania založeného na správnych dátach a informáciách. Obrovské množstvo dát, nielen v rámci spoločnosti, ale aj z externých zdrojov, je potrebné pochopiť, vedieť z nich vyťažiť užitočné informácie a následne ich poskytnúť kompetentným v požadovanej forme a kvalite.
Disponujeme súborom znalostí, metodík, postupov, nástrojov a technológií overených u mnohých klientov, v rôznych biznis doménach a sme pripravení vám pomôcť v procese digitálnej transformácie spoločnosti.

DATA INTELLIGENCE (DI)

Množstvo dát neustále rastie exponenciálnym spôsobom. Je stále zložitejšie určiť, kto aké údaje používa, kde a prečo vznikajú, kto a ako často k nim pristupuje, aký majú význam, či je potrebné ich archivovať a podobne. Zodpovedaním týchto otázok sa identifikujú dátové aktíva vhodné na ďalšie použitie v oblastiach ako migrácie dát, správa dát, cloudová transformácia, ochrana osobných údajov a podobne. DI v nemalej miere môže poslúžiť aj na zefektívnenie procesov v rámci samotnej IT prevádzky.

Aj v tejto oblasti Vám vieme pomôcť so spracovaním a efektívnejším využitím vašich dát…

DATA

INTELLIGENCE (DI)

Množstvo dát neustále rastie exponenciálnym spôsobom. Je stále zložitejšie určiť, kto aké údaje používa, kde a prečo vznikajú, kto a ako často k nim pristupuje, aký majú význam, či je potrebné ich archivovať a podobne. Zodpovedaním týchto otázok sa identifikujú dátové aktíva vhodné na ďalšie použitie v oblastiach ako migrácie dát, správa dát, cloudová transformácia, ochrana osobných údajov a podobne. DI v nemalej miere môže poslúžiť aj na zefektívnenie procesov v rámci samotnej IT prevádzky.

Aj v tejto oblasti Vám vieme pomôcť so spracovaním a efektívnejším využitím vašich dát…

Potrebujete
poradiť?

Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Stačí sa nám ozvať.

CHCEM PORADIŤ

Potrebujete
poradiť?

Radi vám pomôžeme nájsť najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Stačí sa nám ozvať.

CHCEM PORADIŤ

Business & Data Intelligence

Zvyšujte výkonnosť svojho podniku.
Neustále.

Business &

Data Intelligence

Zvyšujte výkonnosť svojho podniku.
Neustále.

ĎALŠIE SLUŽBY

Data Management
&
Integration
 

Data Governance

Process Management

Consulting

ĎALŠIE SLUŽBY

Data Management
&
Integration
 

Data Governance

Process Management

Consulting