Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Čestný člen tímu, triatlonista Richard Varga

Dodávame riešenia a systémy pre riadenie výkonnosti firmy. Značka Maind sú predovšetkým ľudia s výnimočnými a dlhoročnými skúsenosťami z oblasti informačných technológií

Ponúkame:

 • Konzultačné služby top expertov za zaujímavé ceny
 • Subdodávky pre medzinárodné firmy na projektoch
 • Komplexné Business Inteligence riešenia pre malé a stredné firmy

Aktuality

oracle microsoft sap sas datacube belladati
Michal Bartek

Michal Bartek

Analytik/Vývojár

Michal Bartek má 28 rokov a informačným technológiám sa intenzívne venuje od roku 2006. Študoval na fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, neskôr absolvoval niekoľko IT kurzov a školení. Vo svojom prvom zamestnaní, vo firme ISP spol. s.r.o. nadobudol zručnosti v Oracle Data warehousingu, ktoré teraz úspešne využíva aj pre firmu Maind. Pracoval na projektoch pre Orange a Exisport na pozícii Junior DWH Consultant. Je expertom na programovanie v PL/SQL, v práci však využíva aj programovací jazyk Java a shell/bash skriptovanie. Popri zamestnaní sa venuje aj programovaniu v php, css, javascript a odbornému prekladaniu z a do anglického jazyka, hlavne v oblasti ekonomiky a bankovníctva. Ovláda nemčinu a veľmi dobre sa dohovorí anglicky. Absolvoval mesačný kurz v Anglicku a získal First Certificate of English počas štúdia na strednej škole.

Vo svojom voľnom čase rád športuje a cestuje. Venuje sa turistike, behu, bežkovaniu a bicyklovaniu. Okrem iného rád hráva šach a obľubuje knihy, hlavne svetovú beletriu. Medzi jeho obľúbené hudobné žánre patrí rock, metal a vážna hudba.

Školenia a certifikáty:
 • Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Certified Implementation Specialist (Marec 2014)
 • SAS Institute SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques (Apríl 2012)
 • SAS Institute SAS Programming 1: Essentials (Apríl 2012)
 • DIMQ GmbH Informatica PowerCenter and Workflow (Marec 2011)
Andrej Belica

Andrej Belica

Analytik / Vývojár

Andrej Belica má 23 rokov a informačným technológiám sa začal venovať už počas štúdia na gymnáziu. Vyštudoval odbor softvérové inžinierstvo na Fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia nadobudol teoretické aj praktické znalosti v oblasti dátových skladov, ktoré využil a rozšíril počas svojej práce pre Maind. Na projektoch Maindu získal skúsenosti s Oracle technológiami OBIEE, ODI a APEX. Andrej tiež ovláda množstvo programovacích jazykov a technológií, medzi ktoré patria PL/SQL, Java, C#, PHP, CSS, HTML, JavaScript, XML či UML. Plynule sa dohovorí anglicky.

Vo svojom voľnom čase hrá na bicie, aj gitaru. Môžete ho stretnúť na koncerte vážnej hudby, ale aj koncerte metalovom. Ako správny zamestnanec IT firmy svoj voľný čas trávi za počítačom. Počítačové hry nielen hráva, ale dokonca aj vymýšľa.

Jozef Filko

Jozef Filko

Konzultant

Jozef Filko má 32 rokov a informačným technológiám sa venuje už od roku 2001. Študoval na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy práva. Vo svojom prvom zamestnaní, firme KPMG spol. s.r.o. nadobudol zručnosti v biznis konzultingu a projektovom riadení, ktoré teraz úspešne využíva aj pre Maind. Pracoval na projektoch napríklad pre Centrálny depozitár cenných papierov, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj pre Volksbank Slovensko či rakúsku Erste bank. Jozef je expertom na IT audity, cudzia mu nie je ani oblasť informačnej bezpečnosti či procesného riadenia. Dohovorí sa anglicky a nemecky.

Väčšinu voľného času trávi prácou pre občianske združenie Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorého hlavnou náplňou je príprava a formovanie lídrov verejného života. Spoluorganizuje množstvo prednášok, diskusií a workshopov. Zvyšok voľného času venuje snúbenici s ktorou trávia spoločné chvíle turistikou alebo bicyklovaním. Je majiteľom fotoaparátu Flexaret, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj domáce vyvolávanie fotografií.

Školenia a certifikáty:
 • CISA certifikát
Róbert Horný

Róbert Horný

Analytik/ Vývojár

Róbert Horný má 31 rokov a v oblasti Data warehouse pracuje od roku 2007. Štúdium zavŕšil odborom Finance, banking and investments na Fakulte financií v Banskej Bystrici. Neskôr rozšíril svoje vedomosti prostredníctvom viacerých školení. Prvé pracovné skúsenosti boli vo vyštudovanom obore, v obore kontrolingu. Data warehousu sa začal venovať po nástupe do firmy Maind, kde úspešne pôsobí až do dnešného dňa. Pracoval na projektoch pre Slovnaft, Oracle, SLSP, Exisport. Vedomosti zo štúdia a práce s kontrolingom využíva pri práci s reportingom a konzultáciách s užívateľmi. Okrem práce s reportovacími nástrojmi je expertom aj na programovanie PL-SQL, vie si poradiť aj s inými programovacími jazykmi ako PHP, HTML, Javascript, Visual basic. Dohovorí sa v angličtine, rozumie po nemecky.

Prevažne priateľka a šport. To je to, čo mu vypĺňa voľný čas. S priateľmi po práci hráva futbal, k jeho obľúbeným športom patria aj plážový volejbal. Rád podporí účasťou známe bežecké udalosti Devín – Bratislava a Night Run. Hoci šport je významnou súčasťou jeho voľno časových aktivít, zároveň rád oddychuje. Najlepšie s pohárom vína pri historickom filme, knihe a ak to umožní počasie, prechádzkami v prírode.

Školenia a certifikáty:
 • SAS Programovanie (SAS, Bratislava 2012)
 • Hyperion Essbase (ORACLE University, Prague 2009)
 • Business process Architect (ORACLE university, Bratislava 2009)
 • Oracle BI (ORACLE University, Bratislava 2008)
 • Oracle Discoverer (ORACLE University, Bratislava 2007)
 • Adaptive planning certification (Adaptive planning 2009)
Peter Hromec

Peter Hromec

Senior Projekt Manager

T: 0903 210 886
phromec@maind.sk

Peter Hromec má 46 rokov a za sebou bohaté skúsenosti z 21-ročného pôsobenia v IT, ktoré nadobudol najmä v koncernoch Siemens a Logica. V nich postupne pracoval na pozíciách od programátora, testera, databázového správcu až po analytika, projektového manažéra a líniového manažéra. Posledné tri roky pracoval ako nezávislý kontraktor. Okrem iných pôsobil dva roky na pozícii Programového manažéra EDW projektu vo VÚB. Má absolvovaných veľa úspešných projektov najmä v oblasti telekomunikácií a finančných inštitúcií. Najrozvinutejšie schopnosti má v oblasti projektového manažmentu, čo podčiarkuje aj certifikát Prince2 Practitioner. Najväčšou devízou je množstvo skúseností z rôznych projektov, či už s pozitívnym alebo negatívnym priebehom. To mu umožňuje lepšie predvídať riziká v IT projektoch a predchádzať im. Má rozvinuté komunikačné schopnosti, dohovorí sa plynule po anglicky a nemecky.

Stresu zo zložitých projektov sa najradšej zbavuje v prírode, na bicykli alebo pri plavbe na mori, pre ktorú má aj kapitánske oprávnenie „B“. Značnú časť voľného času venuje športu, nakoľko obidve jeho deti úspešne, závodne lyžujú. Neodmietne pohár či dva dobrého vína k vlastnoručne vyrobeným klobáskam.

Školenia a certifikáty:
 • PRINCE2 Foundation and Practitioner Project Manager
 • PMI course Managing Mulitple and Complex Programmes
 • Auditor kvality podľa ISO 9000
Jozef Jánošík

Jozef Jánošík

Analytik/Vývojár

Jozef Jánošík má 25 rokov a informačným technológiám sa venuje od roku 2010. Študoval na fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pracoval na projektoch pre Slovnaft, Exisport a Volkswagen. Jozef je expertom na reporting v SAP BO a OBIEE, pokročilým v programovaní v PL/SQL a tvorbe dátových modelov. Cudzie mu nie je ani programovanie v C++,C#, HTML či XML. Dohovorí sa anglicky a nemecky.

Vo voľnom čase sa venuje cyklistike pričom nemá problém zdolať aj 300 km za deň. Odreagovať sa vie aj turistikou, prípadne pri sledovaní filmov. Obľúbený žáner nemá, podstatné je, aby ho film na prvý pohľad zaujal.

Školenia a certifikáty:
 • Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Certified Implementation Specialist (Marec 2014)
 • SAS Programovanie (SAS Institute, Bratislava 2012)
 • Informatica (DimQ, Bratislava 2011)
 • SAP BO (SAP, Bratislava 2011)
 • Oracle BI (Oracle, Bratislava 2011)
Roman Kapusta

Roman Kapusta

DWH konzultant

Roman Kapusta má 33 rokov a informačným technológiám sa venuje už od roku 1992. Študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor Softvérové inžinierstvo, kde sa venoval hlavne počítačovej grafike a počítačovému videniu. O dosiahnutých výsledkoch v tejto oblasti prednášal na medzinárodnej konferencii CESCG 2003. Popri štúdiu pracoval pre softvérovú firmu Together Tímové Riešenia spol. s r.o., kde nadobudol praktické skúsenosti s jazykom Java, databázou Oracle a vývojom rozsiahlej webovej aplikácie. Neskôr pôsobil v IT oddelení firmy NIKÉ, spol. s r.o. kde prišiel do bližšieho kontaktu so systémom Red Hat Linux, databázou MySQL a jazykom Perl a PHP. Od roku 2005 pôsobil ako kontraktor vo firme ISP spol. s r.o., kde nadviazal na svoje skúsenosti s vývojom webových aplikácií v jazyku Java a databázou Oracle, nadobudol zručnosti v Data warehousingu a bohaté skúsenosti s jazykom PL/SQL a technológiou Oracle APEX. Dnes pracuje pre firmu Maind, s.r.o. ako DWH konzultant. Pracoval na projektoch pre Slovenskú sporiteľňu, ERSTE Bank, T-Mobile, Slovak Telekom. Dohovorí sa anglicky.

Okrem práci sa venuje aj vodným športom. Je členom raftingového klubu Torpédo. Tento športový typ trávi voľný čas horskou cyklistikou, turistikou a tiež behom. Je jedným z tých zamestnancov Maindu, ktorí sa zúčastnili Národného behu Devín – Bratislava. Dôležitou súčasťou jeho života je rodina.

Školenia a certifikáty:
 • Informatica (DIMQ)
 • Oracle 11g (Oracle, Bratislava 2011)
 • Java / PL/SQL (Oracle, Bratislava 2010)
Martin Komiňák

Martin Komiňák

DWH konzultant

Martin Komiňák má 31 rokov a informačným technológiám sa venuje od roku 1997. Študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. U svojich predchádzajúcich zamestnávateľov (Elnec, Netinfodata, Goldmann, ISP) sa venoval širokému spektru projektov od návrhu riadenia audio systémov v planetáriu cez vývoj systémov zberu dát v skladových priestoroch až po Data warehouse aplikácie v bankovom prostredí. Pracoval na projektoch pre Českú sporiteľňu, PSS, Billu, VÚB banku, Poštovú banku aj Slovenskú sporiteľňu. V poslednom čase sa špecializuje na programovanie v PL/SQL, ale má niekoľkoročné skúsenosti aj s prácou v Pascal/Delphi, C++, Php, CSS, HTML, JavaScript a Assembler. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Trochu netradične na zamestnanca firmy akou je Maind, svoj voľný čas trávi na konzervatóriu, kam chodí za hodinami spevu. Venuje sa aj hre na gitaru. Okrem umenia sa venuje rodine a športu. Medzi jeho najobľúbenejšie športy patrí lyžovanie, horolezectvo a turistika.

Vladimír Kovalik

Vladimír Kovalik

DWH konzultant

Záujem o informačné technológie prejavil už na Gymnáziu M.Hattalu v Trstenej a profesijne v tejto oblasti pracuje od roku 1997. Má 41 rokov. Začínal ako aplikačný programátor databázových aplikácii na zákazku v jazykoch Visual Basic, C#, MS Access, MS SQL. Práca na zákazkách rôzneho charakteru si vyžadovala znalosť aj iných programovacích znalostí ako Java, PHP, HTML, XML ap. Od roku 2007 sa začal orientovať na oblasť Oracle Data warehousingu, programovanie v PL/SQL a tvorbu ETL procesov v Inormatica Power Center. Znalosti v tejto oblasti teraz úspešne využíva aj pre Maind. Pracoval na projektoch pre Ministerstvo Hospodárstva SR, T-Com, Telekom a VÚB Banku. Dohovorí sa anglicky.

Rád riskuje a pokúša šťastie. Poker je to, čomu sa venuje vo svojom voľnom čase. Nepresedí však celé dni za stolom, keď je pekné počasie, stretnúť ho môžete na horách. K jeho obľúbeným činnostiam patrí turistika. Kedysi hrával súťažne biliard, dnes sa tomuto športu venuje len okrajovo.

Školenia a certifikáty:
 • Informatica (DimQ, Bratislava 2010)
Tomáš Martinkovič

Tomáš Martinkovič

Analytik/ Vývojár

Tomáš Martinkovič má 26 rokov a informatike sa venuje od strednej školy. Úspešne ukončil bakalárske štúdium na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore aplikovaná informatika. Momentálne študuje na druhom stupni tej istej fakulty externou formou. Počas štúdia nadobudol skúsenosti najmä v programovaní v JAVE, ale blízke sú mu aj programovacie jazyky HTML/XHTML, CSS a SQL. Momentálne sa zdokonaluje v programovaní v PL/SQL. V predchádzajúcom zamestnaní nadobudol skúsenosti s testovaním softvéru a v podpore používateľov. Ovláda maďarský jazyk a rozumie po anglicky.

Vo voľnom čase sa venuje štúdiu, priateľke a rodine. Rad si občas zahrá stolný tenis alebo bedminton. Rád si spraví prechádzku v prírode, počas ktorej si spraví aj zopár pekných záberov.

Rastislav Mičík

Rastislav Mičík

Partner

T: 0918 701 397
rmicik@maind.sk

Má 44 rokov. Vyštudoval STU v Bratislave. V oblasti IT pracuje od roku 1996. Počas celej kariéry sa pohybuje na strane obchodných aktivít, kde prešiel od obchodno–technickej podpory až po pozíciu obchodného manažéra vo viacerých medzinárodných spoločnostiach (Alcatel, Logica, Oracle). Jeho úlohou bola starosť o zákazníkov hlavne v telekomunikačnej oblasti a to nie len na Slovensku, ale v širšom regióne strednej a východnej Európy. Medzi kľúčových zákazníkov patrili spoločnosti T-Com, T-mobile Hungary, Mak-Tel, Unipharma, ale v súčasnosti aj Slovenská sporiteľňa a Exisport. Hlavné oblasti predaja sa týkali rozsiahlych projektov primárne v oblasti IT, systémovej integrácie a konzultačných služieb.

Od roku 2005 sa podieľal na založení spoločnosti Maind z ktorej chce spolu so svojim spoločníkom a kolegami vybudovať úspešnú spoločnosť v segmente BI a DWH.

Napriek tomu, že voľného času nemá nazvyš, svoj čas sa snaží rozdeliť medzi rodinu a množstvo voľno-časových aktivít ako je chalupárčenie (medzi priateľmi má jeho slivovica dobré meno) šport, hlavne beh a v súčasnosti sa snaží absolvovať svoj prvý triatlon. Venuje sa výtvarnému umeniu, kresbe a maľbe (do ktorej sa s ostychom snaží aj fušovať).

Mária Mičíková

Mária Mičíková

Finančný manažér

Mária Mičíková má 39 rokov a v spoločnosti Maind sa venuje finančnej oblasti. Študovala na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, po skončení školy absolvovala polročný pobyt v USA a po návrate sa zamestnala v spoločnosti Digital Equipment Slovakia, neskôr Compaq a HP, kde pôsobila do roku 2005 v oblasti produktovej certifikácie a školení. Absolvovala niekoľko kurzov a školení od IT po účtovníctvo a dane, je členkou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Dohovorí sa anglicky, čiastočne rusky, pasívne nemecky a poľsky.

Jej voľný čas vypĺňa rodina, za najväčší relax považuje čítanie kníh a jogu. Má rada turistiku, lyžovanie a šach, ten v minulosti hrávala aj súťažne.

Školenia a certifikáty:
 • Člen SKCÚ
 • Oracle Hyperion Fianacial Management (Oracle, Moscow 2009)
 • Oracle Hyperion Planning (Oracle, Praha 2009)
Róbert Mikulčík

Róbert Mikulčík

Account manager

Róbert Mikulčík má 36 rokov a informačným technológiám sa venuje od roku 1998. Študoval na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a neskôr absolvoval štúdium na Univerzite Jana Amose Komenského v Prahe. Pôsobil v minulosti aj v spoločnostiach Adastra a neskôr ISP, ktorej bol spoluzakladateľom. Svoje doterajšie pracovné skúsenosti získal aktívnym pôsobením na viacerých projektoch zameraných na budovanie dátových skladov u významných zákazníkov ako ING, Česká spořitelna, Dôvera, Slovenská sporiteľňa, Telekom. Profiluje sa v oblasti projektového riadenia a podpory predaja. Dohovorí sa anglicky a nemecky.

Má svojský spôsob odreagovania sa od práce. Vo svojom voľnom čase si chodí zastrieľať na strelnicu. Medzi jeho obľúbené športy patrí bedminton a plávanie. Cestuje a obľubuje dlhé prechádzky prírodou. Keď mu zostane čas, rád siahne po knihe s gangsterskou tematikou alebo historickým románom.

Školenia a certifikáty:
 • Master of Business Administration – Univerzita Jána Amosa Komenského Praha (Akreditované FIBAA)
 • TRABEIN - Tréning nejlepšej praxe v riadení organizácie (Business Excellence CONSULTING s.r.o., Praha 2008)
 • Leadership a manažérske zručnosti (FBE Bratislava s.r.o., 2010)
 • PRINCE2 Foundation Examination (Akreditované APMG-International 2013)
Ladislav Mikuška

Ladislav Mikuška

Konzultant

Ladislav Mikuška má 30 rokov a informačným technológiám sa venuje od skončenia vysokej školy v roku 2005. Študoval na Fakulte financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor finančný manažment. Po skončení univerzity nastúpil do spoločnosti Maind, kde pôsobí do dnes. Absolvoval niekoľko školení zameraných na Oracle technológie (Oracle 11i Financials). Pracoval na projektoch pre Unipharmu, Aegon, Allianz, Telefónica O2 aj Slovenskú sporiteľňu, na ktorých pôsobil na rôznych pozíciách od testera, analytika, vývojára až po asistenta projektového manažéra. Na týchto projektoch využíval hlavne svoje znalosti SQL, PL/SQL a cudzie mu nie je ani VBA. Dohovorí sa anglicky, ovláda aj základy nemeckého jazyka.

Svoj voľný čas, nakoľko ho má málo, sa snaží venovať prevažne rodine. Má rád hudbu, najviac rock a metal. Obľubuje šach, z viac pohyblivých športov napríklad cyklistiku a plávanie. Medzi jeho najobľúbenejšie športy patrí bedminton.

Školenia a certifikáty:
 • Oracle 11i Financials (Oracle, Bratislava 2011)
 • SAS programovanie (SAS Institute, Bratislava 2012)
 • Adaptive Planning partner certification exam 2009
Peter Ӧlvecký

Peter Ӧlvecký

Konzultant

Peter Ӧlvecký pracuje v poradenstve 12 rokov. Je externým členom tímu Maind. Jeho silné stránky sú v programovom a projektovom riadení, riadení zmien a zlepšovania procesov. Má hlboké znalosti v oblasti riadenia IT a informačnej bezpečnosti. Pracoval štyri roky pre KPMG a tri roky pre Capgemini.

Vo svojom voľnom čase sa venuje svojim blízkym a kamarátom. Nové technológie sú Petrovým najväčším hobby. Baví ho udržiavať si prehľad o novinkách a trendoch v oblasti technológií. Peter rád pomáha priateľom, je konzultantom - life konzultantom - aj vo voľnom čase. Zdokonaľuje sa v grilovaní pečení steakov. Má rád rockovú hudbu. Začal hrať golf. V lete by rád prebrázdil niektoré z morí v stredozemí.

Martin Paššák

Martin Paššák

Analytik/Vývojár

Martin Paššák má 24 rokov, informačným technológiám sa venuje od roku 2007. Na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyštudoval inžiniersky študijný odbor Softvérové inžinierstvo. Už počas štúdia začal pracovať vo firme Maind, kde pomáhal pri dokončovaní projektu pre Exisport. Zúčastnil sa na projekte v Telecome, ktorý sa zaoberal migráciou dát na nový CRM systém. Momentálne pracuje na projektoch venujúcich sa BI a reportingu. Na projektoch Maindu získal skúsenosti s Oracle technológiami OBIEE a ODI. Ako programátor je pokročilý v jazykoch PL/SQL, C, C++, C#, Java, PHP, JavaScript, HTML/XHTML, CSS, ovláda základy T-SQL, MySQL, Ruby a Matlab. Dohovorí sa anglicky a nemecky.

Vo voľnom čase sa venuje športovému lezeniu a turistike. Už niekoľko rokov obchoduje na burze, kde sa špecializuje na Forex. Rád číta knihy a počúva hudbu.

Maroš Priečko

Maroš Priečko

Vývojár

Maroš Priečko má 26 rokov a v IT pracuje druhý rok. Študoval na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi jeho obľúbené predmety patrila matematika a programovanie. Počas štúdia pracoval v konzultačnej firme Agens GMbH, po škole začal pracovať pre Zuno Bank AG, no po troch mesiacoch prišiel do Maind. Na prvý projekt bol nasadený do Slovenskej sporiteľne. V súčasnosti je na projekte v spoločnosti Orange Slovensko, kde si rozširuje skúsenosti v Oracle Data warehousingu. Dohovorí sa anglicky a nemecky.

K jeho koníčkom patrí cyklotrial a keď nasneží, tak freeride. Je dokonca predsedom cyklotrialového klubu v Bratislave a jeho meno nájdete aj v mnohých cyklotrialových tabuľkách. Okrem extrémnych športov obľubuje filmy. Do kina sa snaží chodiť pravidelne, na žánri mu nezáleží.

Štefan Priehoda

Štefan Priehoda

Partner

T: 0903 573 583
spriehoda@maind.sk

V oblasti IT pracuje od roku 1994. Prešiel rôznymi úrovňami v rámci IT, od low level programovania v C, C++, cez administráciu unixových serverov, až po riadenie teamu developerov, návrh systémov. Podstatná časť jeho pôsobenia v IT je spojená so spoločnosťou Oracle, predovšetkým v oblasti Data warehousingu (DWH) a Business inteligence (BI). Pohybuje sa v oblasti vývoja a analýz ako DWH/BI konzultant, team leader, DWH architekt. Má skúsenosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov a budovania profesionálneho tímu. Aktívne sa podieľa na projektoch dátových skladov DWH a BI s využitím Oracle a CGEY metodológií. V rámci projektov sa orientuje na oblasti bankovníctva, telekomunikácii a retail.

Vo svojom voľnom čase je doslova obklopený ženami. Má tri dcéry a túto silnú trojku dopĺňa na šťastný štvorlístok manželka. Kontakt s mužskou časťou sveta mu pomáhajú udržať kolegovia v práci aj priatelia, s ktorými si rád, pokiaľ možno pravidelne, zahrá futbal. Ten je jeho najobľúbenejším športom. Tesne za futbalom sa nachádza skialpinizmus. Okrem športu má rád hudbu. Ovláda hru na trombón, klavír a gitaru.

Školenia a certifikáty:
 • OBI - Oracle Business Inteligence report development (Oracle Česká republika, Praha 2005)
 • OWB - Oracle Datawarehouse builder (Oracle Česká republika, Praha 2005)
 • Dimensional Datawarehouse Modeling (Oracle, Bratislava 2006)
Szabolcs Puskás

Szabolcs Puskás

Senior DWH konzultant

Szabolocs Puskás má 32 rokov a informačným technológiám sa venuje od strednej školy. Študoval na Fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a už popri štúdiu pracoval v súkromnej firme s IBM databázami. Vo svojom prvom zamestnaní, firme ISP spol. s.r.o. nadobudol zručnosti v Oracle Data warehousingu, ktoré teraz úspešne využíva aj pre Maind. Pracoval na projektoch pre Českú sporiteľňu, Home Credit aj Slovenskú sporiteľňu, kde si prešiel všetkými fázami od analýzy až po testovanie. Je expertom na programovanie v PL/SQL, SQL a Oracle Warehouse Builder. Často využíva aj PHP, HTML, CSS, Java a JavaScript. Cudzie mu nie je ani programovanie v Perl, Pascal či shell. Dohovorí sa anglicky a maďarsky.

Vo svojom voľnom čase sa venuje prevažne športu. Do 18-tich rokov hrával druhú futbalovú ligu v Šali, neskôr sa stal dlhoročným kapitánom tímu vo svojej rodnej obci. Popri futbalu, ktorý ešte stále hráva rekreačne, sa venuje aj florbalu, behaniu, tenisu a v zime lyžovaniu. Má rád prírodu.

Školenia a certifikáty:
 • Seminar PL/SQL Best Practices with Steven Feuerstein
 • SAS Programovanie (SAS Institute, Bratislava 2012)
Marián Sedláček

Marián Sedláček

DWH konzultant

Marián Sedláček má 32 rokov, úspešne absolvoval inžinierske štúdium v Odbore softvérové inžinierstvo na Fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti s DWH projektmi v bankovom a TELCO sektore, 6 rokov pracoval na medzinárodných projektoch. Medzi jeho hlavné referencie patria projekty pre Banca Comerciala Romana (technický team leader), Česká Spořitelna (senior DWH analytik) a Orange Slovensko (senior DWH analytik). Má rozsiahle skúsenosti s Oracle databázami, dátovým modelovaním a návrhom ETL procesov. Má silné analytické schopnosti, profesionálny prístup a dobré customer facing skills. Plynule hovorí anglicky, nemecký jazyk ovláda pasívne.

Medzi jeho záľuby patrí šport, výtvarné umenie, knihy aj cestovanie. Rád spoznáva nové miesta, najradšej cestuje v dobrej spoločnosti na vlastnú päsť. Venuje sa basketbalu, behu a stolnému tenisu. Knihy najradšej číta v angličtine, medzi jeho obľúbené žánre patria biografie, romány ale aj odborná literatúra.

Školenia a certifikáty:
 • SAS Institute SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques (Apríl 2012)
 • SAS Institute SAS Programming 1: Essentials (Apríl 2012)
 • DIMQ GmbH Informatica PowerCenter and Workflow (Marec 2011)
 • SP spol.s.r.o. Reporting in Cognos (September 2010)
 • Oracle Corp. Advanced PLSQL by Steven Feurestein (Február 2008)
Michal Slamka

Michal Slamka

Analytik/ Vývojár

Michal Slamka má 32 rokov, študoval od roku 1999 na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zameraním na telekomunikácie a špecializáciou na spracovanie digitálnych signálov. Pôsobil najskôr v tejto oblasti vo firme Strom Slovakia a.s. (neskôr dcérska spoločnosť firmy Sitronics), následne to bol vývoj C/C++ aplikácií prevažne protokolového/ústredňového typu. Prešiel do firmy ISP spol. s.r.o, kde sa začal venovať Oracle Data warehousingu, ktorému sa venuje aj v súčasnosti vo firme Maind. Pracoval na projektoch v T-Come, Slovenskej sporiteľni a Orange. Programuje najmä v PL/SQL, no veľmi blízke mu je aj programovanie v C/C++, shell prostredí, Perl a ďalšie. Vo firme Maind sa stará aj o administráciu interných/projektových serverov a databáz, sieťové záležitosti a všetkého, čo k tomu patrí. Dohovorí sa anglicky, čiastočne rozumie nemecky.

Vo voľnom čase športuje, či už je to futbal, hokej alebo stolný tenis s kamarátmi. Má svoj vlastný vinohrad. O víne od Slamku ešte možno budeme počuť. Vie správne odhadnúť situáciu a často aj predpovedať reakcie. Túto osobnostnú črtu si vypestoval pri šachu, ktorý hrával na súťažnej úrovni. Rád si pozrie dobrý športový zápas, zaujímavý film či dokument. Číta novinky zo sveta vedy a techniky.

Školenia a certifikáty:
 • SAS Institute SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques (Apríl 2012)
 • SAS Institute SAS Programming 1: Essentials (Apríl 2012)
 • ISP spol.s.ro. Reporting in Cognos (September 2010)
Ľuboš Špajdel

Ľuboš Špajdel

Analytik/Vývojár

Ľuboš Špajdel má 31 rokov a v oblasti dátových skladov, reportingu a plánovania pracuje od roku 2008. Štúdium zavŕšil odborom Financie, bankovníctvo a investovanie na fakulte financií v Banskej Bystrici. Neskôr rozšíril svoje vedomosti prostredníctvom viacerých školení zameraných na dátové sklady a reporting. Prvé pracovné skúsenosti boli vo vyštudovanom obore, v obore kontrolingu. Dátovým skladom a reportingu sa začal venovať po nástupe do firmy Maind, kde úspešne pôsobí až do dnešného dňa. Pracoval na projektoch pre Slovnaft, Oracle a Slovenskú sporiteľňu. Vedomosti zo štúdia a práce využíva pri práci s reportingom a konzultáciách s užívateľmi. Okrem práce s reportovacími nástrojmi je aj expertom na prácu s jazykmi SQL a PL-SQL. Medzi ďalšie schopnosti patrí tvorba plánovacích riešení. Dohovorí sa v angličtine.

Na otázku, čo robí vo svojom voľnom čase odpovedal: „Spím.“ Čo v tomto prípade znamená, že mu toho voľného času nazvyš veľa nezostáva. Keď sa však predsa len nejaký nájde, trávi ho s rodinou a na horách. Okrem turistiky sa venuje aj triatlonu. Rád číta. Najbližší sú mu ruskí autori, hlavne Dostojevskij.

Školenia a certifikáty:
 • Oracle Discoverer 2006
 • Oracle Business Inteligence Enterprise Edition 2008
 • Adaptive Planning partner certification exam 2009
 • Oracle Enterprise Performance Management (Hyperion) - Planning and Financial Management 2009
 • Oracle Business process architect 2010
 • SAS base programming 2012
Zoltán Vincze

Zoltán Vincze

Analytik/ Vývojár

Zoltán Vincze má 25 rokov a informačným technológiám sa venuje od roku 2012. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, kde úspešne absolvoval inžinierske štúdium v odbore Kybernetika. Štúdium skončil v roku 2012 a po dvoch mesiacoch nastúpil do firmy Maind. Pracuje na projektoch pre Oracle a Slovak Telekom, kde sa venuje tvorbe reportovacích aplikácií a GUI. Pri práci využíva popri PL/SQL aj programovacie jazyky HTML,CSS a program Oracle Dashboard Editor. Ovláda aj základy Java, JavaScript, PHP, XML, a počas štúdia nadobudol expertné znalosti s programom Mathworks Matlab. Plynule hovorí maďarsky a dohovorí sa aj anglicky.

Svoj voľný čas trávi s priateľkou. Je veľký gurmán a varenie je jeho najväčším koníčkom, trúfne si aj na špeciality svetovej kuchyne. Keď si nájde čas venuje sa aj fitness, behu, turistike a s obľubou chodí aj na huby.

Peter Vrtiš

Peter Vrtiš

Junior Konzultant DWH

Peter Vrtiš má 25 rokov, študoval na FEI STU, odbor Telekomunikácie. Má vedomosti z oblasti sieťových a mobilných technológií. Popri štúdiu si robil kurz sieťových technológií Cisco CCNA. V rámci štúdia získal Microsoft certifikát MTA Database Administration Fundamentals. V Mainde pracuje od januára 2013. Na projektoch pracoval s ETL nástrojmi Oracle Data Integrator, ovláda prácu s Microsoft ETL nástrojom SQL Server Integration Services. V rámci súčasného projektu pracuje aj v prostredí Teradata databázy. Okrem jazyka SQL sa chce zlepšovať aj v PL/SQL. Na interných projektoch nadobudol tiež základy programovania v PHP, HTML,CSS, ajax či jQuery. Dohovorí sa anglicky.

Všetok svoj voľný čas popri štúdiu venuje priateľke a športu, kde aktívne súťaží a preteká v horskej ako aj cestnej cyklistike. Miluje tiež lyžovanie vo voľnom teréne a skialpinizmus.

Školenia a certifikáty:
 • Microsoft Technology Associate - Database Administration Fundamentals (2013)
Michal Žilinčík

Michal Žilinčík

Analytik/ Vývojár

Michal Žilincík má 24 rokov a informačným technológiám sa venuje od štúdia na gymnáziu, kedy začal s programovaním a vývojom web stránok. Vyštudoval odbor Informačné systémy na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Svoje štúdium ukončil diplomovou prácou z oblasti sociálnych sietí, strojového učenia a odporúčacích systémov, ktorú sa mu podarilo publikovať vo vedeckom časopise PLOS ONE. Popri štúdiu pracoval na pozícii systémového a CRM administrátora, kedy nadobudol množstvo skúseností s rôznymi produktmi od firmy Microsoft. Verný však ostal práve oblastiam dátových skladov a business intelligence, ktoré v ňom už počas vysokej školy vyvolali najväčší záujem. Najviac skúseností má práve s Microsoft technológiami SSRS a SSAS, vie pracovať s Oracle RDBMS a OBIEE a nestratí sa ani v databázových systémoch Teradata. Ako programátor je pokročilý predovšetkým v PHP, JavaScript, HTML a CSS a nerobí mu problém ani základná štatistická analýza dát v prostredí R. Plynule sa dohovorí anglicky.

Voľný čas trávi rôzne. Niekedy číta odborné články a učí sa nové technológie, inokedy dokáže stráviť hodiny sledovaním seriálov či počúvaním hudby.

Školenia a certifikáty:
 • Microsoft Certified Professional – Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
Juraj Baranec

Juraj Baranec

Analytik/ Vývojár

Juraj Baranec má 23 rokov a informačným technológiám sa venuje od roku 2007. Študoval na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore aplikovaná informatika. Počas štúdia nadobudol skúsenosti hlavne v programovacom jazyku Java. Po ukončení štúdia nastúpil do firmy Maind, kde si teraz rozširuje vedomosti v Oracle Data warehousingu. Momentálne sa zdokonaľuje v programovaní v PL/SQL. Dohovorí sa anglicky a nemecky.

Vo voľnom čaše si rád zahrá futbal, volejbal alebo si ide rád zaplávať. K jeho koníčkom patrí aj lyžovanie alebo prechádzka v prírode v príjemnej spoločnosti. Oddýchnuť si tiež dokáže pri filme. Na žánri nezáleží, ale musí ho film zaujať od prvých minút.

Michal Fujdiar

Michal Fujdiar

Analytik/ Vývojár

Michal Fujdiar má 26 rokov a informačným technológiám sa začal venovať už počas štúdia na gymnáziu. Vyštudoval odbor kybernetika a informačno - riadiace systémy na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Počas štúdia získal teoretické i praktické znalosti v oblasti informačno - riadiacich systémov a to najmä v programovaní v LabView,PL/SQL a C#. Momentálne pracuje na projekte kde sa zdokonaľuje v oblasti databáz a dataminingu. V predchádzajúcom zamestnaní nadobudol skúsenosti s testovaním CRM softvéru Siebel od spoločnosti Oracle. Dohovorí sa v angličtine, rozumie po nemecky.

Vo svojom voľnom čase niekedy číta odborné knihy inokedy si pozrie zaujímavý film no najviac obľubuje dokumenty. V minulosti sa aktívne venoval volejbalu a ľadovému hokeju vo svojom rodnom meste. Momentálne si rád zahrá bedminton.

Martin Boledovič

Martin Boledovič

Konzultant

Martin Boledovič má 36 rokov, absolvoval inžinierske štúdium v odbore Manažment priemyselných podnikov na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Svoje profesijné zameranie delí medzi Procurement a Consulting. V oblasti Procurementu prešiel za 10 rokov pozíciami od Nákupcu až po Manažéra nákupného oddelenia v spoločnosti SONY Slovakia. Tu, ako člen projektového tímu zodpovedný za oblasť nákupu získal aj skúsenosti so zavádzaním Oracle EBS. Znalosti Oracle EBS ďalej rozvíjal ako konzultant priamo v spoločnosti Oracle Slovensko. Pracoval na projektoch implementácie Oracle EBS v spoločnostiach Unipharma a.s. (v oblasti Inventory Management, Warehouse Management, Mobile Supply Chain applications, Cost Management) a Raiffeisen International AG (v oblasti Purchasing, iProcurement, e-Sourcing, Approval Management). Po nástupe do firmy MAIND v roku 2014 sa naďalej venuje implementáciám Oracle EBS v rôznych oblastiach. Dohovorí sa anglicky.

Väčšinu voľného času venuje rodine, a tak aj svoje záľuby, ako sú cestovanie, turistika, horolezectvo či cyklistika sa snaží realizovať spolu s manželkou a 3 deťmi. A keď je rodiny, alebo práce už nad hlavu, tak si ju rád prečistí pri behu.

Školenia a certifikáty:
 • Oracle University Course - 11i iProcurement Fundamentals Ed2
 • Oracle University Course - 11i Procure to Pay Fundamentals Ed2
Tomáš Mamrilla

Tomáš Mamrilla

Konzultant

Tomáš Mamrilla má 28 rokov, vyštudoval odbor aplikovaná matematika v špecializácii manažérska matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Medzi hlavnú oblasť jeho záujmu patrí analýza dát, ktorej sa začal venovať už počas štúdia. Vo svojej diplomovej práci, ktorá bola ocenená 2. miestom v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (r. 2010), analyzoval dáta z prieskumov príjmov spoločnosti Profesia. Po ukončení štúdia pracoval krátko pre Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave, kde sa ako štatistik zaoberal konceptom pridanej hodnoty školy. Takmer tri roky strávil v Stredoeurópskom Inštitúte pre výskum práce (CELSI), kde pracoval na medzinárodnom projekte prieskumov príjmov holandskej nadácie WageIndicator Foundation. Medzi jeho hlavné úlohy patril data release, analýza dát, automatizácia skriptov i vývoj produktov zameraných na analýzu príjmov a pracovných podmienok. Ovláda R, Statu, SPSS, Oracle data miner, Rapid Miner, Python a Shiny, ktoré využil pre reporting v spoločnosti Digmia.

Medzi jeho záľuby patrí príroda, plávanie, vodná turistika a občasne gitara. V roku 2012 prevádzkoval rafting na Dunajci (Raftujeme.sk).

Pavol Labon

Pavol Labon

Konzultant

Pavol Labon má 26 rokov a informačným technológiám sa venuje od roku 2007. Študoval na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore aplikovaná informatika. Počas štúdia nadobudol skúsenosti hlavne v programovacom jazyku Java. Po ukončení štúdia nastúpil do firmy Raiffeisen Software Solution und Service GmbH, organizačná zložka nastúpil na pozíciu Tester v oblasti bankových softwérov, kde sa hlavne zaoberal datawarehouse testovaním. Osvojil si koncept testovania, tvorbu a správu testovacích dát, vytváranie reportov o výsledkov testovania a hlásenie porúch v Bug-Tracking Tool. Momentálne pracuje na projekte, kde sa zdokonaľuje v oblasti Microsoft Data warehousingu. Rozumie po anglicky.

Vo voľnom čase si rád zahrá futbal, basketbal alebo inú loptovú hru. K jeho koníčkom patrí šach alebo najnovšie poker, či už online alebo zúčasťňovaním sa na živých turnajoch. Oddýchnuť si tiež dokáže pri filme. Uprednostňuje žánre ako je science fiction, mystery, thriller, podmienkou je aby film mal zaujímavú zápletku.

Richard Varga

Podporujeme:

Richard Varga

Olympionik a triatlonista

Dátum narodenia
 • 28. január 1989
Miesto narodenia
 • Bratislava
Dsiciplíny
 • Triatlon
 • Akvatlon
Najlepšie výsledky
 • 2012 - Majster sveta v akvatlone v novozélandskom Auclande.
 • 2012 - Reprezentant Slovenska na olympijských hrách v Londýne v triatlone
 • 2010 - Majster sveta v akvatlone v Budapešti
Aktuálne